Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoeksprogramma Zaanstad 2018

Verkenningen
• Grip op subsidies;
• Transformatiefonds;
• Duurzaamheidsagenda/Zaanstad klimaatneutraal.

Onderzoeken
• Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
• Transformatie zorg voor de Jeugd Zaanstad;
• Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren.

Overige activiteiten
In de programmering voor 2018 is verder capaciteit gereserveerd voor de volgende activiteiten:
• bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft;
• terugblikken op uitgevoerd onderzoek;
• eventuele verzoekonderzoeken;
• ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2019.

Afronding lopende zaken
• Verkenning beheersing grote ruimtelijke projecten (Cultuurcluster);
• Verkenning Wet maatschappelijke ondersteuning.