Onderzoeksprogramma Zaanstad 2018

Verkenningen
We hebben capaciteit ingeruimd voor de volgende verkenningen:

 • Grip op subsidies
 • Transformatiefonds
 • Duurzaamheidsagenda/Zaanstad klimaatneutraal

Onderzoeken
Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
In het onderzoeksprogramma zijn de volgende opvolgingsonderzoeken geprogrammeerd:

 • Transformatie zorg voor de Jeugd Zaanstad
 • Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Overige activiteiten
In de programmering voor 2018 is verder capaciteit gereserveerd voor de volgende activiteiten:

 • bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft
 • terugblikken op uitgevoerd onderzoek
 • eventuele verzoekonderzoeken
 • ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2019

Afronding lopende zaken
De afronding van de volgende zaken staat geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma Zaanstad 2018:

 • Verkenning beheersing grote ruimtelijke projecten (Cultuurcluster)
 • Verkenning Wet maatschappelijke ondersteuning