Onderzoeksprogramma Zaanstad 2018

Organisatie: Zaanstad
14x14_oog RSA

Jaarlijks stelt de rekenkamer een onderzoeksprogramma samen voor de gemeente Zaanstad. Over de uit te voeren onderzoeken is de gemeenteraad geïnformeerd met een rekenkamerbrief. De rekenkamerbrief en het onderzoeksprogramma zijn vanaf deze pagina in te zien en te downloaden.

Verkenningen
• Grip op subsidies;
• Transformatiefonds;
• Duurzaamheidsagenda/Zaanstad klimaatneutraal.

Onderzoeken
• Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
• Transformatie zorg voor de Jeugd Zaanstad;
• Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren.

Overige activiteiten
In de programmering voor 2018 is verder capaciteit gereserveerd voor de volgende activiteiten:
• bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft;
• terugblikken op uitgevoerd onderzoek;
• eventuele verzoekonderzoeken;
• ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2019.

Afronding lopende zaken
• Verkenning beheersing grote ruimtelijke projecten (Cultuurcluster);
• Verkenning Wet maatschappelijke ondersteuning.

Beleidsterreinen