Achterstallig onderhoud Centrum (2012)

Over het onderzoek
In 2008 publiceerden we het rapport Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum. Het rapport bevatte in totaal zes aanbevelingen, gericht op verbeteringen in het functioneren van het stadsdeel. Met dit opvolgingsonderzoek (uitgevoerd in 2011 en 2012) wilden we de deelraad van stadsdeel Centrum informeren over de wijze waarop het dagelijks bestuur uitvoering had gegeven aan de aanbevelingen in het rapport uit 2008.

De resultaten in 2012
We concluderen dat vier van de zes aanbevelingen waren uitgevoerd, van één aanbeveling de uitvoering in voorbereiding was en dat één – niet door het dagelijks bestuur overgenomen aanbeveling – niet was uitgevoerd.