Effectiviteit investeringen onderwijs

Over het onderzoek
In Effectiviteit investeringen onderwijs onderzochten we of er duidelijke signalen waren voor de effectiviteit van de leraren- en scholenbeurzen in Amsterdam. In 2015 stelde de gemeenteraad de Amsterdamse Lerarenagenda vast, die is gericht op de ontwikkeling van leraren en schoolorganisaties en het aantrekken en begeleiden van nieuwe leraren. De gemeente stelde dat ze de kwaliteit van het onderwijs niet zelf kan verbeteren (ze wil hieraan geen inhoudelijke sturing geven), maar ze scholen en schoolbesturen wel kan ondersteunen om dit te doen met de Amsterdamse leraren- en scholenbeurs. Zijn er signalen dat de investeringen die op grond van de Lerarenagenda plaatsvinden in het primair en het voortgezet onderwijs leiden tot effecten?

De resultaten in 2019
Vooralsnog zijn er geen duidelijke signalen van effecten van de leraren- en scholenbeurzen op de professionalisering van leraren of de kwaliteit van het onderwijs, in positieve noch in negatieve zin. Dat is niet vreemd, omdat de gemeente geen prestaties heeft benoemd, die ze op grond van de inzet van de beurzen verwacht. Wel is er in het onderwijsveld veel tevredenheid over de beurzen en zal de gemeente haar doelen over het bereik van de beurzen – 40% van de leraren en alle scholen hebben een beurs toegekend gekregen binnen 4 jaar – waarschijnlijk bereiken.