Leningen en garanties (2015)

Over het onderzoek
In 2011 voerden we het onderzoek Slecht zicht op leningen en garanties uit. Wij deden zes aanbevelingen om het beheer van leningen en garanties en de informatievoorziening hierover te verbeteren. In het opvolgingsonderzoek keken we in hoeverre het college van B en W invulling had gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van 2011.

Resultaten in 2015
We concluderen dat alle aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd en dat er sprake is van een aanzienlijke verbetering in het beheer en de informatievoorziening ten opzichte van de situatie zoals we aantroffen tijdens ons onderzoek uit 2011.