Onroerend zaakbelasting (2016)

Over het onderzoek
In Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam (2012) onderzochten we hoe Amsterdam de wet WOZ uitvoerde, en dit resulteerde in acht aanbevelingen. In 2016 voerden we een opvolgingsonderzoek uit, waarin we onderzochten in hoeverre het college van B en W uitvoering heeft gegeven aan deze aanbevelingen.

Resultaten in 2016
We constateren dat tijdens de uitvoering van het opvolgingsonderzoek vijf aanbevelingen zijn uitgevoerd, één gedeeltelijk is uitgevoerd en dat twee niet zijn uitgevoerd. Op basis hiervan noemen we drie aandachtspunten. Waarvan één is om regelmatig en proactief rapportages te maken over de bezwaarafhandeling van de wet WOZ.