Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad

Over het onderzoek
In het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad onderzochten wij hoe het college informatie op eigen initiatief openbaar maakt en hoe het Wob-verzoeken afhandelt. We gebruikten daarbij het landelijke benchmarkonderzoek dat door Pro Facto is uitgevoerd. We vergeleken de gemeente Zaanstad met 82 andere gemeenten, 8 provincies en 2 waterschappen.

De resultaten in 2022
Op basis van de benchmark is onze indruk dat de organisatorische randvoorwaarden, waaronder de procedures, taakverdeling en centrale registratie, op orde zijn. Beleid over het openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt. De informatievoorziening op de website en informatievoorziening aan raadsleden en burgers kan worden verbeterd.