Renovatie Oostlijn (2013)

Over het onderzoek
De renovatie van de Oostlijn was bedoeld om de veiligheid en het comfort van het reizen met de metro voor de reiziger te verbeteren. Uiteindelijk werd de renovatie van de Oostlijn een stuk duurder dan eerst was gedacht. En het project duurde langer. Deze problemen waren voor ons aanleiding om een verkenning uit te voeren. Het doel van de verkenning was inzicht krijgen in de risico’s die nog binnen het project aanwezig waren en die een bedreiging vormden voor de realisatie van het project.

De resultaten in 2013
Onze conclusie is dat een uitvoerig onderzoek naar de renovatie Oostlijn zinvol en nuttig is en dat dit onderzoek na mei 2014 zal worden gestart. Daarnaast besluiten we nader onderzoek uit te voeren naar het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro).