Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Nazorg aan gedetineerden

Evenwichtig woningaanbod

Proceskosten grondexploitaties

Wta-onderzoeken ACAM

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Zicht op de financiële positie