Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Effectiviteit investeringen onderwijs

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Wachten op opvang

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Nazorg aan gedetineerden

Evenwichtig woningaanbod