Stage/Scriptie

Bij de rekenkamer bestaat voor universitaire studenten de mogelijkheid om als stagiair(e) te participeren in lopende of toekomstige onderzoeksprojecten. Het hoort ook tot de mogelijkheden om een scriptie te schrijven als het onderwerp voldoende aansluit bij het werk van de rekenkamer.

Opleiding
De voorkeur van de rekenkamer gaat uit naar universitaire studenten in de volgende masteropleidingen: accountancy, bedrijfskunde, politicologie, sociologie, bestuurskunde, economie of recht, maar ook andere studierichtingen kunnen in aanmerking komen. Voor informatie over actuele projecten wordt verwezen naar het lopende onderzoeksprogramma, zie onze website.

Werkzaamheden
Stage-werkzaamheden omvatten het houden van interviews, dossierstudie en rapporteren ten behoeve van de publicatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van één van de onderzoekers. De stagiaire werkt aan de hand van een stageplan. Aan het eind van de periode wordt de stage beoordeeld met behulp van een evaluatieformulier. Het hoort tot de mogelijkheden om ook een scriptie te schrijven. De scriptie wordt geschreven onder verantwoordelijkheid van de universiteit. De directeur moet echter wel de opzet goedkeuren en bepaalt ook welke gegevens van de rekenkamer in de scriptie mogen worden gebruikt.

Duur en vergoeding
Een stage bij de rekenkamer duurt in de regel tenminste 4 maanden. Stagiairs komen in aanmerking voor een stagevergoeding. Voor nadere informatie kunt u een email sturen naar: info@rekenkamer-amsterdam.nl