Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer bepaalt zelf haar onderzoeksprogramma. In het selectieproces spelen de uitgangspunten van de Beleidsvisie 2016-2022 een rol, maar ze houdt ook rekening met de ideeën die in een gemeenteraad leven over mogelijke onderwerpen. De rekenkamer houdt zich alleen bezig met onderwerpen waarbij er sprake is van een politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Hoe komt de rekenkamer aan haar onderwerpen?
Ideeën voor onderzoek worden opgedaan door systematisch de politiek te volgen in Amsterdam en Zaanstad. Daarbij is er aandacht voor allerlei beleidsstukken en (vergader)verslagen. Daarnaast zijn ook gesprekken met vertegenwoordigers van de raden een bron van mogelijke onderwerpen. De rekenkamer let echter ook op signalen van burgers, organisaties of de media.

Hoe selecteert de rekenkamer haar onderwerpen?
Een onderwerp zal eerder in het onderzoeksprogramma komen naarmate:

  • risico’s op ineffectiviteit, ondoelmatigheid en onrechtmatigheid groter zijn,
  • het onderzoek meer nieuwe informatie zal opleveren,
  • met het onderwerp grotere financiële of maatschappelijke belangen zijn gemoeid,
  • het beleid de burger meer raakt.

Klik hier voor het Onderzoeksprogramma 2018 van Amsterdam en hier voor Zaanstad.

 

Onderzoeksprogramma's Zaanstad

  Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksprogramma’s.

Lees verder

Onderzoeksprogramma's Amsterdam

Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksprogramma’s.

Lees verder

Onderzoeksprogramma's Stadsdelen Amsterdam

Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksprogramma’s.

Lees verder

Onderzoeksprogramma's Zaanstad

  Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksprogramma’s.

Lees verder