Onderzoeksprogramma’s

We bepalen zelf onze onderzoeksprogramma’s en nemen hierbij als vertrekpunt het thema verantwoorden en de beleidsvisie 2016-2022. We houden ons alleen bezig met onderwerpen waarbij sprake is van een politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Hoe komen we aan onze onderwerpen?
Ideeën voor onderzoek worden opgedaan door systematisch de politiek te volgen in Amsterdam en Zaanstad. Daarbij richten we ons op allerlei beleidsstukken en (vergader)verslagen. Daarnaast kunnen we aan onze onderwerpen komen door gesprekken met vertegenwoordigers van de raden. En we letten op signalen van burgers, organisaties en de media.

Hoe selecteren we onze onderwerpen?
Een onderwerp zal eerder in het onderzoeksprogramma komen naarmate:

  • risico’s op ineffectiviteit, ondoelmatigheid en onrechtmatigheid groter zijn,
  • het onderzoek meer nieuwe informatie zal opleveren,
  • met het onderwerp grotere financiële of maatschappelijke belangen zijn gemoeid,
  • het beleid de burger meer raakt.

Lees de onderzoeksprogramma’s 2020 van Amsterdam en van Zaanstad.

 

Onderzoeksprogramma’s Amsterdam

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van Amsterdam 2011-2016.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s Stadsdelen Amsterdam

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van Stadsdelen Amsterdam 2011-2014.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s Zaanstad

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van 2011-2016.

Lees verder