Onderzoeksprogramma’s

Ieder jaar maken we onderzoeksprogramma’s voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Hierin staan de nieuwe onderzoeken die we voor de gemeenten willen uitvoeren. De ideeën voor nieuwe onderzoeken komen uit verschillende bronnen. Zie ook onze beleidsvisie 2023-2028.

Voor het ophalen van ideeën bezoekt de directeur van de rekenkamer bijvoorbeeld ieder jaar de raadsfracties van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Daarnaast bekijken we gemeentelijke stukken, zoals de begroting en het jaarverslag, om ideeën op te doen. Ook kunnen inwoners hun onderzoeksideeën met ons delen via onze website.

Uitgangspunten bij het selecteren van onderzoeksonderwerpen

Bij het selecteren en afwegen van onderzoeksonderwerpen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Het onderwerp past binnen onze wettelijke taak en wij zijn bevoegd om de doelmatigheid, doeltreffend en rechtmatigheid van een onderwerp te onderzoeken.
  • Het onderwerp heeft een financieel, organisatorisch, maatschappelijk of bestuurlijk belang of de gemeente loopt risico’s.
  • Het onderwerp is van invloed op het functioneren van raadsleden, raakt burgers, bedrijven of organisaties, of is van invloed op het intern functioneren van de gemeentelijke organisatie of het gemeentebestuur. Onderwerpen die door raadsleden of externe partijen – waaronder burgers – worden aangedragen, nemen we mee in onze afweging om een onderwerp te selecteren.
  • Het onderwerp is van toegevoegde waarde voor de gemeenteraad, burgers of de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat het onderzoek naar onze verwachting bijdraagt aan het verbeteren van het functioneren van de gemeente. Ook moet de verwachting zijn dat het onderwerp nieuwe informatie oplevert.
  • Het onderwerp is recent niet al onderzocht in vergelijkbare vorm.
  • We houden ruimte voor bewuste willekeur, zodat ook onderwerpen die op bovenstaande uitgangspunten niet in aanmerking zouden komen voor selectie en daardoor altijd onderbelicht blijven, toch geselecteerd kunnen worden.
  • We houden bij het selecteren van een onderwerp ook rekening met onze eigen efficiëntie en effectiviteit, en maken daarbij de afweging of de in te zetten middelen ook opwegen tegen het verwachte onderzoeksresultaat.

Bekijk onze onderzoeksprogramma’s.

Onderzoeksprogramma’s Amsterdam

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van Amsterdam 2011-2016.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s Stadsdelen Amsterdam

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van Stadsdelen Amsterdam 2011-2014.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s Zaanstad

Hieronder vindt u de onderzoeksprogramma’s van 2011-2016.

Lees verder