Grip op samenwerkingsverbanden

De verkenning is een korte oriëntatie om te zien of een onderzoek gewenst is. In deze verkenning is op basis van onderzoeken van andere lokale rekenkamers gekeken naar wat belangrijke voorwaarden zijn voor gemeenten om grip te houden op samenwerkingsverbanden. Daaruit kwamen de volgende belangrijke voorwaarden naar voren: 1) een goede beleidsnota voor samenwerkingsverbanden, 2) goede informatievoorziening aan de raad, 3) sturingsmogelijkheden voor de gemeenteraad en 4) periodieke evaluatie. Inmiddels is de verkenning omgezet naar een onderzoek waarin we naar de Zaanse samenwerkingsverbanden vanuit een breed perspectief kijken. Centraal staat de vraag: welke samenwerkingsverbanden zijn er met de gemeente Zaanstad en in hoeverre houden het college en de gemeenteraad grip op deze samenwerkingsverbanden? De komende jaren zal de rekenkamer het onderwerp samenwerkingsverbanden monitoren door het verrichten van diverse onderzoeken. Een meer diepgaand onderzoek naar een specifiek samenwerkingsverband behoort in de toekomst ook tot de mogelijkheden.