Subsidies maatschappelijke initiatieven

Begin 2018 zijn we gestart met een verkenning naar de subsidieverstrekkingen voor de subsidieregelingen maatschappelijk initiatief en bewonersinitiatieven. Het doel van de subsidieregeling maatschappelijk initiatief is het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in eigen handen nemen om een maatschappelijk doel na te streven. De subsidieregeling bewonersinitiatieven is er op gericht om buurt- en bewonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Beide subsidieregelingen worden door de bestuurscommissies van de stadsdelen uitgevoerd.

In de verkenning willen we inzicht krijgen in het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke initiatieven, in de omvang van het gebruik van deze subsidieregelingen per stadsdeel en de betekenis van deze regelingen voor de stadsdelen. Daarom houden we onder meer een enquête onder de leden van de bestuurscommissies. De verkenning zal uitmonden in een onderzoeksopzet waarin de onderzoeksvragen en de onderzoeksaanpak in hoofdlijnen wordt beschreven. De verwachting is dat deze onderzoeksopzet begin april 2018 gereed zal zijn.