Beheersing grote projecten

In 2013 heeft Zaanstad het besluit genomen een cultuurcluster te realiseren op een nog open locatie tegenover het stadhuis. Het is de bedoeling dat de aanbesteding hiervan spoedig gaat plaatsvinden en de bouw in 2018 zal starten. De specifieke invulling van het cultuurcluster is vanaf het begin een punt van discussie geweest. In de culturele sector is er niet onverdeeld enthousiasme. De verschillende instellingen kunnen echter vanwege de exploitatie niet gemist worden. Ook over de commerciële activiteiten die het geheel rendabel moeten maken is veel discussie. Het is de vraag of met alle beoogde deelnemers goede afspraken zijn gemaakt en welke afspraken er met  commerciële partijen gemaakt zijn. Vooralsnog bestaat er bij de rekenkamer geen goed inzicht in de investerings- en exploitatielasten.

In deze verkenning gaan we na wat de stand van zaken is inzake de participatie van instellingen in het cultuurcluster en de toekomstige exploitatie van het gebouw.