Verkenning Vergunningverlening in de passagiersvaart

Op 18 mei 2017 ontving de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) van de gemeenteraad het verzoek om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De RMA heeft in een reactie laten weten het onderwerp relevant en actueel te achten, ook buiten de specifieke context van de passagiersvaart in Amsterdam. De RMA heeft aangegeven het onderwerp eerst grondig te willen verkennen, om op basis daarvan te bepalen of een onderzoek gewenst is en zo ja, wat dan de insteek zou moeten zijn. Met de verkenning wil de rekenkamer inzicht krijgen in:
– de doelen die beoogd worden door het gemeentebestuur;
– de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad;
– het deelterrein of de deelterreinen waar een onderzoek door de rekenkamer het meest relevant zou zijn.
De verkenning wordt in het najaar afgerond.