Burgerpanel

De rekenkamer doet onderzoek naar de beleidsuitvoering van gemeente Amsterdam en Zaanstad en heeft daarin een onafhankelijke positie. De onderzoeken gaan over uiteenlopende onderwerpen: van milieu tot mantelzorgondersteuning en van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte.

Over het burgerpanel
De rekenkamer streeft ernaar om samen met inwoners van Amsterdam een oordeel te vormen over de gemeentelijke inspanningen bij maatschappelijke opgaven. De rekenkamer heeft daarom sinds 2014 een burgerpanel. In het panel krijgen burgers de gelegenheid met ons mee te denken over relevante onderzoeksonderwerpen en zijn zij regelmatig actief betrokken bij onze onderzoeken. Het panel bepaalt jaarlijks het onderwerp van het Publieksonderzoek.

Publieksonderzoeken
Dit zijn de door het panel gekozen Publieksonderzoeken:

Interesse?
De rekenkamer verwelkomt u graag als nieuw panellid! U kunt u hier aanmelden.

Wat betekent het om lid te zijn?
Als lid van het burgerpanel wordt u een paar keer per jaar gevraagd naar uw persoonlijke ervaringen met situaties in de stad, uw mening over diverse vraagstukken en uw wensen of ideeën ten aanzien van de gemeentelijke aanpak. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. U bent niet verplicht mee te doen, u bepaalt elke keer zelf of u op onze uitnodiging ingaat. De rekenkamer presenteert de resultaten van het Publieksonderzoek jaarlijks aan een breed publiek tijdens een openbare bijeenkomst. U kunt daar uiteraard bij zijn.

Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@rekenkamer.amsterdam.nl.

Het panel wordt beheerd door OIS, de onderzoeksafdeling van gemeente Amsterdam.