Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Burgerpanel

De rekenkamer doet onderzoek naar de beleidsuitvoering van gemeente Amsterdam en gemeente Zaanstad en heeft daarin een onafhankelijke positie. De onderzoeken gaan over uiteenlopende onderwerpen: van milieu tot mantelzorgondersteuning en van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte.

Over het burgerpanel
Wat is uw oordeel over hoe gemeente Amsterdam zich inzet voor de stad? Sinds 2014 kunnen inwoners van Amsterdam in een burgerpanel met de rekenkamer meedenken over relevante onderzoeksonderwerpen. Elk jaar vraagt de rekenkamer wat de panelleden vinden van uiteenlopende maatschappelijke opgaven en de wijze waarop de gemeente die oppakt. Het panel bepaalt bovendien jaarlijks het onderwerp van het Publieksonderzoek. Dit jaar is dat De gemengde stad.

Interesse?
Het is een actief en betrokken panel: we ontvingen eind 2018 meer dan 2.100 suggesties voor onderzoek. De rekenkamer verwelkomt u graag als nieuw panellid! U kunt zich hier aanmelden.

Wat betekent het om lid te zijn?
Als lid van het burgerpanel wordt u een paar keer per jaar gevraagd naar uw persoonlijke ervaringen met situaties in de stad, uw mening over diverse vraagstukken en uw wensen of ideeën ten aanzien van de gemeentelijke aanpak. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. U bent niet verplicht mee te doen, u bepaalt elke keer zelf of u op onze uitnodiging ingaat. De rekenkamer presenteert de resultaten van het Publieksonderzoek jaarlijks aan een breed publiek tijdens een openbare bijeenkomst. U kunt daar uiteraard bij zijn.

Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@rekenkamer.amsterdam.nl.

Het panel wordt beheerd door OIS, de onderzoeksafdeling van gemeente Amsterdam.