Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Burgerpanel

Wij doen onderzoek naar de beleidsuitvoering van gemeente Amsterdam en gemeente Zaanstad en heeft daarin een onafhankelijke positie. De onderzoeken gaan over uiteenlopende onderwerpen: van milieu tot mantelzorgondersteuning en van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte.

Over het burgerpanel
Wat is uw oordeel over hoe gemeente Amsterdam zich inzet voor de stad? Sinds 2014 kunnen inwoners van Amsterdam in een burgerpanel met ons meedenken over relevante onderzoeksonderwerpen. Elk jaar vragen we wat de panelleden vinden van uiteenlopende maatschappelijke opgaven en de wijze waarop de gemeente die oppakt. Het panel bepaalt bovendien jaarlijks het onderwerp van het publieksonderzoek. In 2019 is dat De gemengde stad.

Interesse?
Het is een actief en betrokken panel: we ontvingen eind 2018 meer dan 2.100 suggesties voor onderzoek. We verwelkomen u graag als nieuw panellid! U kunt zich hier aanmelden.

Wat betekent het om lid te zijn?
Als lid van het burgerpanel vragen we u een paar keer per jaar naar uw persoonlijke ervaringen met situaties in de stad, uw mening over diverse vraagstukken en uw wensen of ideeën ten aanzien van de gemeentelijke aanpak. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. U bent niet verplicht mee te doen, u bepaalt elke keer zelf of u op onze uitnodiging ingaat. We presenteren de resultaten van het publieksonderzoek jaarlijks aan een breed publiek tijdens een openbare bijeenkomst. U kunt daar uiteraard bij zijn.

Hoe beschermen we uw privacy?
Uw gegevens worden zorgvuldig door ons behandeld. Wilt u weten hoe wij uw privacy beschermen, lees dan de privacyverklaring van de Rekenkamer Amsterdam.

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of zich afmelden?
Bent u a lid van het burgerpanel en wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of zich afmelden? Dat kunt u doen via deze pagina. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dat ook op deze pagina opvragen.

Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar burgerpanel@rekenkamer-amsterdam.nl.