Doelstelling

Wij onderzoeken hoe het bestuur van de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad het gemeentelijke beleid uitvoert. We controleren of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig.

Wat wil de rekenkamer?
De rekenkamer wil met behulp van onderzoek bijdragen aan het verbeteren van het lokaal bestuur in de gemeenten waarvoor zij actief is. Daarbij wil ze een open cultuur bevorderen en het inhoudelijke debat in de (deel)raden stimuleren.

Met welke vragen houdt de rekenkamer zich bezig?
De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur wel volgens de afgesproken regels handelt en of ze doelen bereikt die ze heeft vastgesteld. Daarbij kan het gaan om onderwerpen zoals:

  • Beheer van openbare ruimten
  • Onderwijs, jeugd- en ouderenzorg
  • Openbaar vervoer
  • Aanleg en onderhoud wegennet
  • Milieu
  • Beheer en onderhoud bibliotheken en zwembaden
  • Gehandicaptenzorg, verslaafdenzorg en zorg voor dak- en thuislozen
  • Beschikbaarheid van betaalbare woningen
  • Verstrekking van vergunningen, subsidies en uitkeringen.

Daarnaast onderzoekt de rekenkamer of het gemeentebestuur het geld dat ze ontvangt wel op een goede wijze besteedt.  Het is de vraag of er niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig is om de afgesproken doelen te bereiken.

Welke doelen heeft de rekenkamer zich gesteld voor de periode 2016-2022?
De rekenkamer wil voor Amsterdam en Zaanstad een groot aantal relevante knelpunten signaleren en aanbevelingen formuleren om die knelpunten op te lossen.  Daarvoor willen we minimaal 15 rapporten per jaar produceren en daarnaast een aantal thematische brochures. Het is de bedoeling dat de rapporten leiden tot debat in commissies en raad en dat een groot deel van de aanbevelingen zullen worden overgenomen en uitgevoerd.

Hoe gaat de rekenkamer dat aanpakken?
In de Beleidsvisie 2016-2022  heeft de rekenkamer de ideeën voor haar werkzaamheden in de lopende periode neergelegd.