Werken met een arbeidsbeperking.
Begeleiding en ondersteuning door de gemeente

Laatste update: 27 november 2023

Over het onderzoek

In 2015 is de Participatiewet ingegaan. In deze wet staat dat gemeenten hulp moeten bieden aan mensen voor wie het vinden en houden van werk lastig is. Zoals mensen met een arbeidsbeperking. Het Amsterdamse gemeentebestuur vindt werk al lange tijd belangrijk om de bestaanszekerheid van mensen te verbeteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het extra geld dat het college inzet voor de begeleiding naar werk.

Wij onderzoeken of de begeleiding en ondersteuning van de gemeente mensen met een arbeidsbeperking helpt om werk te vinden en te houden (doeltreffend is). In het onderzoek kijken we wat de gemeente wil (het beleidskader) en wat de gemeente doet (de uitvoering). Ook kijken we wat de gemeente bereikt (de resultaten). En we onderzoeken waarom hulp van de gemeente goed werkt of minder goed werkt.

Status

Op 28 november 2023 maakten we de onderzoeksopzet Werken met een arbeidsbeperking. Begeleiding en ondersteuning door de gemeente openbaar. We verwachten het onderzoek eind 2024 openbaar te maken.

Tijdlijn

28 november 2023

Onderzoeksopzet