Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Jaarverslagen

Ieder jaar legt de Rekenkamer Metropool Amster­dam verantwoording af. In de jaarver­slagen zijn de onderzoeken kort beschreven die we voor de gemeente Amsterdam, de centrale stad en de stadsdelen, en voor de gemeente Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen zijn ook onze jaarrekeningen opgenomen.

Oudere jaarverslagen

Oude jaarverslagen RMA

Voor de oprichting van de Rekenkamer Metropool Amsterdam bestond deze rekenkamer uit de Rekenkamer Amsterdam, Stadsdelen en Zaanstad. Hieronder vindt u haar jaarverslagen. Jaarverslag RMA 2010 deel 1 Jaarverslag RMA 2010 deel 2 Jaarverslag RMA 2009 Jaarverslag RMA 2008 Jaarverslag RMA…

Lees verder