Jaarverslagen incl. jaarrekeningen RMA

Ieder jaar legt de Rekenkamer Metropool Amster­dam verantwoording af. In de jaarver­slagen zijn de onderzoeken kort beschreven die we voor de gemeente Amsterdam, de centrale stad en de stadsdelen, en voor de gemeente Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen zijn ook onze jaarrekeningen opgenomen.

Oudere jaarverslagen

jaar