Publicaties

Beleidsvisies RMA

Beleidsvisie en beleidsplan van de rekenkamer metropool amsterdam. Bekijk onze missie in deze documenten.

Lees verder

Begrotingen RMA

Ieder jaar stellen we een ontwerpbegroting op en leggen deze voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Hieronder vindt u de definitieve begrotingen die, na de zienswijzeprocedure, door het bestuur (directeur) zijn vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslagen RMA

In de jaarver­slagen geven we een korte beschrijving van de onderzoeken die we voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen staan ook onze jaarrekeningen.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s

We bepalen zelf onze onderzoeksprogramma’s en nemen hierbij als vertrekpunt het thema verantwoorden en de beleidsvisie 2016-2022.

Lees verder