Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publicaties

Begrotingen

Rekenkamer Metropool Amsterdam stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Hieronder zijn de definitieve begrotingen opgenomen die, na de zienswijzeprocedure, door het bestuur (directeur) zijn vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslagen

Ieder jaar legt de Rekenkamer Metropool Amster­dam verantwoording af. In de jaarver­slagen zijn de onderzoeken kort beschreven die we voor de gemeente Amsterdam, de centrale stad en de stadsdelen, en voor de gemeente Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen zijn…

Lees verder

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer bepaalt zelf haar onderzoeksprogramma. In het selectieproces spelen de uitgangspunten van de Beleidsvisie 2016-2022 een rol, maar ze houdt ook rekening met de ideeën die in een gemeenteraad leven over mogelijke onderwerpen. De rekenkamer houdt zich alleen bezig met onderwerpen waarbij…

Lees verder