Publicaties

Verzonden brieven

Op deze pagina staan brieven die we bijvoorbeeld naar de gemeenteraden hebben gestuurd en die niet bij een specifiek onderzoek horen.

Lees verder

Beleidsevaluaties RMA

Voor de beleidsperiodes 2011-2016 en 2016-2022 ontwikkelden we beleidsvisies. In de evaluaties blikken we hierop terug.

Lees verder

Beleidsvisies RMA

Beleidsvisie en beleidsplan van de rekenkamer metropool amsterdam. Bekijk onze missie in deze documenten.

Lees verder

Begrotingen RMA

Ieder jaar stellen we een ontwerpbegroting op en leggen deze voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Hieronder vindt u de definitieve begrotingen die, na de zienswijzeprocedure, door het bestuur (directeur) zijn vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslagen RMA

In de jaarver­slagen geven we een korte beschrijving van de onderzoeken die we voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen staan ook onze jaarrekeningen.

Lees verder

Onderzoeksprogramma’s

We bepalen zelf onze onderzoeksprogramma’s en nemen hierbij als vertrekpunt het thema verantwoorden en de beleidsvisie 2016-2022.

Lees verder