Toegankelijkheid van stemlokalen (2024)

Laatste update: 30 april 2024

Over het onderzoek

In de Kieswet staat dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Als niet alle stemlokalen toegankelijk kunnen zijn, dan moet het college aan de gemeenteraad laten weten waarom niet.

Ons onderzoek gaat over de toegankelijkheid van de Amsterdamse stemlokalen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. We onderzoeken in hoeverre de stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook onderzoeken we in hoeverre het college Amsterdammers en de raad goed informeert over de toegankelijkheid.

Status

Op 2 mei 2024 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek. We verwachten het onderzoek in het najaar openbaar te maken.

Tijdlijn

2 mei 2024

Onderzoeksopzet