Toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Lees de toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.rekenkamer.amsterdam.nl.

Gedeeltelijk toegankelijk

De verklaring is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dat onderzoek is op 31 augustus 2020 afgerond. Het laat zien in hoeverre onze website nu voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De conclusie van het onderzoek is dat onze website op dit moment nog niet geheel voldoet aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA, maar dat we wel goed op weg zijn. We werken ernaar toe om onze website nog toegankelijker te maken.

Bekijk de rapporten:

Neem voor meer informatie contact op via info@rekenkamer-amsterdam.nl.