Toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Lees de toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.rekenkamer.amsterdam.nl.

Het toegankelijkheidslabel van Rekenkamer Metropool Amsterdam. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gedeeltelijk toegankelijk

De verklaring is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dat onderzoek is op 31 augustus 2020 afgerond. Het laat zien in hoeverre onze website nu voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De conclusie van het onderzoek is dat onze website op dit moment nog niet geheel voldoet aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA. We zijn bezig om dat zo snel mogelijk in orde te maken.

Bekijk de rapporten:

Neem voor meer informatie contact op via info@rekenkamer-amsterdam.nl.