Zicht op de financiële positie (Weesp)

Laatste update: 28 oktober 2020

Over het onderzoek

De financiële positie van een gemeente bepaalt mede of en hoe die gemeente met financiële tegenslagen kan omgaan. Ook in (en na) de coronatijd is dit erg relevant. De financiële positie laat namelijk zien hoe de gemeente met de gevolgen van de coronacrisis kan omgaan. Tegelijkertijd is de financiële positie van een gemeente een complex en moeilijk te doorgronden onderwerp. In Zicht op de financiële positie onderzoeken we hoe de gemeente Weesp met de gevolgen van de coronacrisis kan omgaan.

Bekijk ook: Zicht op de financiële positie van Amsterdam en Zicht op de financiële positie van Zaanstad.

Met het door ons ontwikkelde instrumentenpaneel willen we laten zien wat de financiële positie van de gemeente Weesp is per eind 2019. Hierdoor kunnen we zien wat de financiële uitgangspositie is van Weesp om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ten slotte willen we de inzichten op een rij zetten van onze eerdere onderzoeken naar Amsterdam en Zaanstad. Uiteindelijk kunnen deze inzichten laten zien hoe gemeenten kunnen omgaan met de (financiële) gevolgen van de coronacrisis.

Status

We zijn het onderzoek in de zomer van 2020 gestart en we publiceerden het op 28 oktober 2020. Lees de rekenkamerbrief voor de belangrijkste conclusies. En het onderzoeksrapport voor de gedetailleerde onderzoeksbevindingen.

Samenvatting

Betere financiële positie dan in 2015
De coronacrisis heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor gemeenten. Wij onderzochten of de gemeente Weesp een financiële tegenvaller kan opvangen. Daarvoor keken we naar de financiële positie van Weesp. Het blijkt dat de financiële positie van Weesp ten opzichte van 2015 zowel is verbeterd als verminderd.

Meer budget bij andere Nederlandse gemeenten
De verbetering is goed zichtbaar bij de analyse van de korte- en langetermijnprestaties. Zo is het saldo van baten en laten verbeterd. En is de schuld gedaald ten opzichte van de investeringen. Tegelijkertijd heeft Weesp echter iets minder mogelijkheden om te compenseren voor financiële tegenvallers. Over het algemeen betekent dit dat Weesp nu beter de gevolgen van de coronacrisis kan opvangen dan in 2015. Maar dat tegenvallers sneller dan voorheen direct van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties op de korte en lange termijn. Andere gemeenten hebben veelal ook een ruimere uitgangspositie.

Precieze gevolgen van coronacrisis zijn nog onbekend
Gaandeweg 2020 en 2021 wordt duidelijk wat precies de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gemeente Weesp. De gemeenteraad moet waarschijnlijk besluiten nemen om de gemeente en de samenleving zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Welke besluiten dat precies zullen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Ter ondersteuning van dit proces hebben we aandachtspunten op een rij gezet voor de gemeenteraad. Deze staan in ons onderzoeksrapport.

Feiten & cijfers

Situatie per eind 2019

  • Saldo van baten en lasten gestegen van een tekort van € 3,9 miljoen in 2015 naar een overschot van € 1,5 miljoen in 2019
  • Algemene reserve daalt van € 8,6 miljoen in 2015 naar € 6,1 miljoen in 2019
  • Het totaal eigen vermogen per inwoner in Weesp bedraagt in 2019 ongeveer € 508. In vergelijkbare gemeenten is dit hoger: € 1.507.
  • De schuld als percentage van de bezittingen is gedaald van 80% (2015) naar 64% (2019)
×

Tijdlijn

28 oktober 2020

Publicatie

Gerelateerd onderzoek

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Weesp

Zicht op de financiële positie (Amsterdam)

Zicht op de financiële positie (Zaanstad)