Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Laatste update: 23 april 2018

Over het onderzoek

In 2013 besloot Zaanstad een cultuurcluster te realiseren op een nog open locatie tegenover het stadhuis. Het was de verwachting dat de bouw in 2018 zou starten. In het cultuurcluster moesten diverse culturele organisaties een plek krijgen. Het was de vraag of met alle beoogde deelnemers goede afspraken waren gemaakt. Ook was er onduidelijkheid over de bijdrage van commerciële activiteiten aan het rond krijgen van de exploitatie.

Status en conclusies

In onze verkenning zijn we nagegaan wat de stand van zaken was inzake de participatie van instellingen in het cultuurcluster en de exploitatie van het gebouw. De belangrijkste conclusie die de rekenkamer op grond van de verkenning trok, was dat er geen aanleiding was om de toekomstige participatie in het cultuurcluster nader te onderzoeken. Lees voor meer informatie de rekenkamerbrief en het bijbehorend onderzoeksrapport van de verkenning.

Inmiddels (2018) heeft de gemeenteraad besloten dat het cultuurcluster niet zal worden gebouwd. Wij zijn het onderzoek daarom definitief gestopt.

Tijdlijn

24 april 2018

Afronding verkenning

9 november 2017

Start verkenning