Begrotingen RMA

Ieder jaar stellen we een ontwerpbegroting op en leggen deze voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Hieronder vindt u de definitieve begrotingen die, na de zienswijzeprocedure, door het bestuur (directeur) zijn vastgesteld.