Grof afval

Laatste update: 16 april 2024

Over het onderzoek

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van grof afval van bewoners. Het gaat om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel. De meeste Amsterdammers kunnen hun grof afval nu op een wekelijkse vaste ophaaldag op straat zetten. In een paar gebieden moet hiervoor een afspraak met de gemeente worden gemaakt. Ook kunnen Amsterdammers hun grof afval zelf wegbrengen naar een recyclepunt.

Wij onderzoeken wat er bekend is over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke inzameling van grof afval. Ook vergelijken we de verschillende manieren om grof afval in te zamelen. In het Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen (2020-2025) staat namelijk dat de gemeente het ophalen op afspraak en het zelf wegbrengen wil uitbreiden. Verder werkt de gemeente nu een  strategie voor grof afval uit. Daarbij kijken ze opnieuw naar de inzamelmethoden.

Onze onderzoeksresultaten kunnen het gemeentebestuur helpen bij de verdere ontwikkeling van en besluitvorming over het grof afvalbeleid.

Enquête gesloten

In de periode van 20 november 2023 t/m 7 januari 2024 kon onze enquête over de inzameling van grof afval worden ingevuld. Ruim 3.500 Amsterdammers hebben meegedaan!
De enquête is inmiddels gesloten. U kunt de vragenlijst helaas niet meer invullen.

Status

Op 16 maart 2023 kondigden we de voorbereiding van het onderzoek Afval en reiniging aan. Op 5 oktober 2023 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek naar grof afval.

Tijdlijn

4 oktober 2023

Onderzoeksopzet