Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Woonbeleid in Zaanstad

Laatste update: 13 februari 2020

Over het onderzoek
De gemeente Zaanstad wil het woningaanbod in Zaanstad verbeteren. Ze wil een meer divers en beter passend aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, en de spanning op de woningmarkt aanpakken. Wij gaan onderzoeken of het beleid waarmee de gemeente dit nieuwe woningaanbod wil verwezenlijken, van voldoende kwaliteit is.

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019.

Status
We hebben het onderzoek openbaar gemaakt tijdens het Zaans Beraad van 13 februari om 19.30 uur. Vanaf dat moment zijn het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport inzichtelijk.

Tijdlijn

13 februari 2020

Publicatie

9 juli 2019

Onderzoeksopzet