Publieksonderzoek 2019: Woonbeleid in Zaanstad

Laatste update: 13 februari 2020

Over het onderzoek

Een serieus knelpunt op de Zaanse woningmarkt is het tekort aan woningen binnen alle prijsklassen. Het woningtekort in Zaanstad ligt in 2019 op 5% in plaats van maximaal 2%. De gemeente blijkt tot 2030 behoefte te hebben 10.000 nieuwe woningen. Woningen zijn te klein, te duur en/of van lage kwaliteit. De gemeente wil het woningaanbod in Zaanstad daarom verbeteren. Ze wil een meer divers en beter passend aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, en de spanning op de woningmarkt aanpakken. In Woonbeleid in Zaanstad onderzoeken we of het beleid waarmee de gemeente dit nieuwe woningaanbod wil verwezenlijken, van voldoende kwaliteit is.

Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019. Dat betekent dat dit onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): ze hadden voorkeur voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Naast onze standaard onderzoeksmethoden, vroegen we in dit onderzoek het Zaanpanel om hulp. In een vragenlijst vroegen we hen bijvoorbeeld hoe begrijpelijk ze de tekst en cijfers in de begroting vonden.

Status

We hebben Woonbeleid in Zaanstad openbaar gemaakt tijdens het Zaans Beraad van 13 februari 2020 om 19.30 uur. Vanaf dat moment zijn het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport inzichtelijk.

Tijdlijn

13 februari 2020

Publicatie

9 juli 2019

Onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Erfpacht

Publieksonderzoek 2017: Evenwichtig woningaanbod

Zorgwoningen