Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Woonbeleid in Zaanstad

Laatste update: 9 juli 2019

Over het onderzoek
De gemeente Zaanstad wil het woningaanbod in Zaanstad verbeteren. Ze wil een meer divers en beter passend aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, en de spanning op de woningmarkt aanpakken. Wij gaan onderzoeken of het beleid waarmee de gemeente dit nieuwe woningaanbod wil verwezenlijken, van voldoende kwaliteit is.

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019.

 Status
Het onderzoek is gestart in juli 2019 en wordt uitgevoerd in de periode juli-september. We verwachten het onderzoek te publiceren in de tweede helft van februari 2020.

Tijdlijn

verwacht: 13 februari 2020
9 juli 2019

Onderzoeksopzet