Zorgwoningen

Laatste update: 10 september 2012

Over het onderzoek
Zorgwoningen zijn aangepaste en aanpasbare woningen voor ouderen en personen met fysieke en psychische beperkingen. Naast de woning hebben de bewoners dikwijls aanvullende zorg nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sinds 1999 heeft de gemeente de ambitie om meer zorgwoningen te bouwen, maar de aantallen zijn voor verschillende typen zorgwoningen in de loop van de tijd naar beneden bijgesteld.

In Zorgwoningen doen wij onderzoek naar het beleid voor zorgwoningen. Maakt de gemeente nog optimaal gebruik van de beleidsinstrumenten om de kwantiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod van zorgwoningen te realiseren?

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in juni 2008, lees ook het eindrapport. Het opvolgingsonderzoek is gepubliceerd in september 2012, lees het eindrapport.

Tijdlijn

10 september 2012

Publicatie opvolgingsonderzoek

26 juni 2008

Publicatie