Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Transformatiefonds

Laatste update: 8 mei 2019

Over het onderzoek
Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht alle investeringen op de balans te activeren. Omdat Zaanstad voorheen het beleid had om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren, maar als last in de begroting te nemen, ontstaat begrotingsruimte. Deze begrotingsruimte wordt gebruikt om het Transformatiefonds te voeden. Met het Transformatiefonds wil Zaanstad woningbouw stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook moeten leiden tot hogere inkomsten voor Zaanstad in de toekomst.

Status en conclusies
Het onderzoek naar het Transformatiefonds is afgerond en op 28 februari 2019 gepubliceerd.

Met het instellen van het Transformatiefonds wil Zaanstad op een financieel verantwoorde manier omgaan met de begrotingsruimte van € 80 miljoen die in de periode 2017 – 2027 ontstaat door een administratieve wijziging. Door deze begrotingsruimte niet zonder meer in te zetten, heeft Zaanstad een belangrijke stap gezet om te voorkomen dat de financiële positie wordt uitgehold.

De manier waarop dit idee is uitgewerkt biedt echter niet het gewenste houvast. Het valt niet uit te sluiten dat de Zaanse financiële positie zich door de inzet van het Transformatiefonds toch negatief ontwikkelt. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

8 mei 2019

Brief aan gemeenteraad

Op 8 mei 2019 stuurden we een brief met een aanvullende opmerking naar de gemeenteraad.

11 april 2019

Technische sessie over Transformatiefonds in Zaans Beraad

Tijdens het Zaans Beraad op 11 april presenteerden we onze bevindingen in een technische sessie.

28 februari 2019

Publicatie

4 oktober 2018

Start verkenning