Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Transformatiefonds

Laatste update: 11 december 2018

Over het onderzoek
Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht alle investeringen op de balans te activeren. Omdat Zaanstad voorheen het beleid had om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren, maar als last in de begroting te nemen, ontstaat begrotingsruimte. Deze begrotingsruimte wordt gebruikt om het Transformatiefonds te voeden. Met het Transformatiefonds wil Zaanstad woningbouw stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook tot hogere inkomsten voor Zaanstad in de toekomst moeten leiden.

Status
De rekenkamer heeft de verkenning naar het Transformatiefonds afgesloten en besloten te rapporteren over haar bevindingen. Op dit moment vindt het wederhoor op de voorgenomen rapportage plaats. De rekenkamer verwacht in februari het rapport over het Transformatiefonds te publiceren.

Tijdlijn

verwacht: 15 februari 2019
4 oktober 2018

Start verkenning