Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.

Er is bij de start in 2003 gekozen voor een rekenkamer met een directeursmodel. Dit houdt in dat de wettelijk functie van rekenkamer wordt vervuld door één lid, die tevens de directeur is van de rekenkamer. Voor de Rekenkamer Metropool Amsterdam werken 18 onderzoekers en 3 ondersteuners.

Lees ook: vraag en antwoord

Werkwijze

De rekenkamer wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om goede en gemotiveerde onderzoekers maar ook om het gebruik van zorgvuldige en goede methoden. Om dat laatste te bereiken wordt er gewerkt volgens de regels van een kwaliteitshandvest.

Lees verder

Doelstelling

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Daarbij kan het over allerlei onderwerpen gaan zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare…

Lees verder

Vacatures

We hebben op dit moment geen openstaande vacatures.

Lees verder

Contact

Rekenkamer Metropool Amsterdam Bezoekadres Postadres Weesperstraat 105A, 6e verdieping Postbus 202 T: 020 – 30 36 300 1018 VN Amsterdam 1000 AE Amsterdam  E: info@rekenkamer-amsterdam.nl

Lees verder

Bestuurder/directeur van de rekenkamer sinds 2010. Daarvoor werkte hij in onderzoek en onderwijs aan de UvA. Kennis van het politieke proces deed hij op als gemeenteraadlid van Haarlem. Zijn uitdaging is het versterken van de controlefunctie van de raad.

Jan de Ridder

Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer. Daarvoor werkte hij bij een gespecialiseerd accountantskantoor, gericht op controle en advies in de publieke sector. Zijn uitdaging is een bijdrage te leveren aan het beter laten functioneren van de gemeente.

Evert Visser

senior onderzoeker

Werkt sinds 2006 bij de rekenkamer. Heeft veel ervaring in beleidsonderzoek voor ministeries, provincies en gemeenten. Is speciaal verantwoordelijk voor het onderzoek voor de stadsdelen. Combineert een sociale blik met kennis van financiën.

John van Leuken

senior onderzoeker

Sinds 2009 werkzaam bij de Rekenkamer. Werkte daarvoor als forensisch accountant bij verschillende accountants- en onderzoekskantoren. Ziet het als een uitdaging om antwoord te geven op de vraag: Waarom en hoe kan het beter?

Carlos Neves Cordeiro

senior onderzoeker

In 2015 gestart bij de Rekenkamer. Werkte voorheen bij een adviesbureau gericht op de publieke sector. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is bezig met psychologie. Zet zich in voor kwalitatief goed onderzoek dat bijdraagt aan een verbetering van het lokale bestuur.

Robin van de Maat

junior onderzoeker

Werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij de RMA. Ze was daarvoor werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, het NIVEL en de Universiteit van Tilburg en deed (promotie)onderzoek naar ketens in de zorg en strafrecht. Ze wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.

Carolien de Blok

onderzoeker

Tessa Gulpers

junior onderzoeker

Afgestudeerd sociaal geograaf, en sinds 2015 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij ziet het als een uitdaging om op een kritische maar constructieve wijze bij te dragen aan een betere toekomst van de stad Amsterdam.

Marien van Grondelle

onderzoeker

Tello Heldring is van huis uit politicoloog en sinds begin 2018 werkzaam bij de rekenkamer. Als geboren Amsterdammer heeft hij hart voor zijn stad, deze liefde drijft hem om bij de rekenkamer zijn uiterste best te doen kwalitatief hoogstaand onderzoek te leveren.

Tello Heldring

junior onderzoeker

Werkt sinds 2016 bij de Rekenkamer. Na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen deed ze de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen aan de UvA. Als ambtelijk secretaris ondersteunt zij de directeur en onderzoekers en bewaakt het interne reilen en zeilen van de rekenkamer.

Rosalie Joosten

junior onderzoeker / ambtelijk secretaris

Is sinds 2015 werkzaam bij de rekenkamer als onderzoeker. Afgestudeerd bestuurskundige aan de Hogeschool van Amsterdam en master gehaald van Bestuurskunde aan de VU. Wil graag bijdragen aan een nog mooier Amsterdam door het verbeteren van het lokale bestuur.

Myrte Leenheer

junior onderzoeker

Onderzoeker bij de rekenkamer sinds 2016. Zij wil de grip op het functioneren van de gemeente helpen vergroten met scherpe inzichten en heldere data. Is tevens werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht.

Annemarieke van der Veer

onderzoeker

Werkt sinds 2017 bij de rekenkamer. Heeft voorheen gewerkt voor een advies bureau waar zij beleidsevaluaties heeft uitgevoerd voor ministeries, provincies en waterschappen. Daarnaast heeft zij rekenkamer onderzoek gedaan in opdracht van diverse rekenkamercommissies.

Loes van Rooijen

onderzoeker

Registeraccountant en bestuursrecht jurist. Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer als senior onderzoeker. Daarvoor werkte hij als controlerend accountant en adviseur in de publieke sector bij Deloitte.

Arjan Kok

senior onderzoeker

Werkt sinds 2009 bij de rekenkamer als onderzoeker. Daarvoor werkzaam geweest in de accountancy bij zowel de gemeente als de private sector.

Jurriaan Kooij

senior onderzoeker

Sinds 2004 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij is politicoloog en gepromoveerd. Hiervoor was hij werkzaam in het beleidsonderzoek.

Erik Oppenhuis

senior onderzoeker

Onderzoeker van de rekenkamer sinds 2006. Ze werkte daarvoor bij de provincie Noord-Holland en studeerde bedrijfskunde. Ze vindt het een uitdaging om snel een nieuw onderzoeksonderwerp in de vingers te krijgen en draagt graag bij aan het verbeteren van het openbaar bestuur.

Danielle van der Wiel

onderzoeker

Onderzoeker bij de Rekenkamer sinds 2012. Na de bachelors Geschiedenis en Bestuurskunde en de master Bestuur en Beleid meegewerkt aan onderzoeken van Benchmarken Benchlearning Rijk en het NSCR. Zij wil graag bijdragen aan het verbeteren van het lokale bestuur.

Caroline van Zon

onderzoeker