Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Zaanstad

Transformatiefonds

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Zaanstad en HVC

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom