Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Zicht op de financiële positie (Zaanstad)

Laatste update: 8 juni 2020

Over het oorspronkelijk onderzoek
De financiële positie van een gemeente is erg belangrijk. Want als deze financiën niet in orde zijn, komt een goede uitvoering van de gemeentelijke taken in het geding. Voor veel gemeenten is inzicht in de eigen financiën daarnaast noodzakelijk, omdat zij hiermee kunnen beoordelen wat hun eigen financiële positie is tegenover die van andere gemeenten. Tegelijkertijd is de financiële positie voor niet-deskundigen vaak moeilijk te begrijpen. Zaanstad spande zich al geruime tijd in om financiële informatie toegankelijk te presenteren.

Met dit onderzoek wilden wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een eenvoudig en toegankelijk instrumentarium voor de gemeenteraad en andere geïnteresseerden om de financiële positie te kunnen volgen.

Status en conclusies oorspronkelijk onderzoek
Het oorspronkelijke onderzoek is gepubliceerd in september 2016. We concludeerden dat Zaanstad zich al geruime tijd inspant om financiële informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Toch is het nog moeilijk om snel een bondig en samenhangend beeld van de financiële positie van Zaanstad te krijgen. Lees ook het bestuurlijk rapport, het onderzoeksrapport en het financieel instrumentenpaneel.

Update van het onderzoek (2020)
De financiële positie bepaalt mede of en hoe de gemeente Zaanstad met de gevolgen van de coronacrisis om kan gaan. Wij willen nu op verzoek van de auditcommissie van de Zaanse gemeenteraad met ons instrumentenpaneel de huidige financiële positie in kaart brengen. Ook willen wij inzichten uit eerdere onderzoeken bij Zaanstad en Amsterdam op een rij zetten die nuttig kunnen zijn bij het besluiten over het omgaan met de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Wij verwachten deze update van ons oorspronkelijke onderzoek uit 2016 in september 2020 gereed te hebben.

Tijdlijn

verwacht: 14 september 2020

Gerelateerd onderzoek