Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Onderzoek

Organisatie:
Selecteer jaar:

Gemeentelijke rioolwatertaken

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Fietsvriendelijke kruispunten

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Raadsinstrumenten

Geheimhouding

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Zicht op de financiële positie

Zicht op de financiële positie

Bruikbaarheid van indicatoren

Fietsdiefstalbestrijding

Jeugdhulp in Zaanstad

Jeugdhulp in Amsterdam

Wta-beoordelingsonderzoeken ACAM

Publieksonderzoek 2019: Woonbeleid in Zaanstad

Erfpacht

Handhaving vakantieverhuur

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Afval Energie Bedrijf

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Leges bij vergunningaanvragen

Toegankelijkheid van stemlocaties

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Transformatiefonds

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Effectiviteit investeringen onderwijs

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Wachten op opvang

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Nazorg aan gedetineerden

Proceskosten grondexploitaties

Publieksonderzoek 2017: Evenwichtig woningaanbod

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Inhuur met beleid

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Publieksonderzoek 2016: Drukte en leefbaarheid in de stad

Armoedebeleid in Amsterdam

Aansturing welzijnsinstellingen

Toezicht op de voorscholen

Reserves Economie

Mantelzorgondersteuning