SCMA

Laatste update: 19 mei 2022

Over het onderzoek

De gemeenteraad verzocht ons via een motie onderzoek te doen naar haar Signalling & Control Metro Amsterdam (SCMA-)project. In dit project wordt het metrosysteem van Amsterdam beveiligd met een nieuw beveiligingssysteem. In ons onderzoek geven we inzicht in de besluitvorming door, en informatievoorziening aan de gemeente- en regioraad tijdens het SCMA-project. De gemeenteraad verzocht ons te beginnen met ons onderzoek als het project is afgerond.

Status

We hebben vanaf januari 2021 de ontwikkelingen rondom de implementatie van SCMA gevolgd. Door storingen in het metronetwerk is de einddatum van het programma SCMA onder aansturing van de gemeente vertraagd. Ook de informatievoorziening van het college aan de raad over dit project is gewijzigd: de frequentie waarmee de raad wordt geïnformeerd is verhoogd en de informatie is actueler. Vanwege deze veranderingen willen we in gesprek gaan met raadsleden om te achterhalen of er nog behoefte is aan een rekenkameronderzoek naar het SCMA-project. En indien die behoefte nog aanwezig is, welke aspecten het onderzoek dan zou moeten bevatten. Deze gesprekken zullen we gaan voeren  zodra de nieuwe raadscommissies bekend zijn. Lees de brief die we op 17 mei 2022 naar de gemeenteraad stuurden.

Tijdlijn

17 mei 2022

Verzending brief aan gemeenteraad

4 februari 2021

Aankondiging