Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Jeugdhulp in Zaanstad

Laatste update: 25 juni 2019

Over het onderzoek
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Eerder waren dit de stadsregio en het rijk. Door deze verandering zou het aanbod van jeugdhulp eenvoudiger, efficiënter en effectiever worden. Ook zou het financieel voordelig zijn.

In het najaar van 2018 bleek dat de kosten voor de jeugdhulp in Zaanstad erg opliepen. Inmiddels heeft de jeugdhulp in Zaanstad een tekort van € 3,9 miljoen. In dit onderzoek willen we laten zien hoe dit tekort is ontstaan en wat de gemeente ertegen wil doen. Ook onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad is omgegaan met de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2015.

Status
Op 25 juni 2019 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Het onderzoek zal in de periode juni-oktober worden uitgevoerd en we verwachten het onderzoek te publiceren op 5 maart 2020.

Tijdlijn

verwacht: 5 maart 2020
25 juni 2019

Onderzoeksopzet