Jeugdzorg

Laatste update: 2 januari 2012

Over het onderzoek
Jeugdzorg kent een grote maatschappelijke en politieke belangstelling. Incidenten krijgen veel aandacht in de media. Wachtlijsten voor geïndiceerde jeugdzorg zijn een terugkerend onderwerp voor de politiek. Ook in de Stadsregio Amsterdam en in de gemeente Amsterdam staat jeugdzorg hoog op de politieke agenda. De wachtlijsten en de aansluiting tussen Bureau Jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid zijn daarbij speerpunten.

In Jeugdzorg onderzoeken we in hoeverre er in Amsterdam vanaf 2005 tot en met 2007 sprake is geweest van een doelmatige en doeltreffende aansturing van, toeleiding naar en uitvoering van licht-pedagogische hulpverlening voor 12- tot 18-jarigen.

Status
We publiceerden het onderzoek in mei 2008, lees ook het eindrapport en het persbericht. Meer documenten (bestuurlijke reacties en nawoorden) staan in de tijdlijn onderaan deze pagina. In 2012 voerden we een opvolgingsonderzoek uit, waarin we keken in hoeverre onze aanbevelingen uit 2008 waren uitgevoerd. Lees het eindrapport hier.