Social return on investment

Laatste update: 8 september 2020

Over het onderzoek

Social return (SROI) betekent dat gemeenten bij een inkoopopdracht als voorwaarde stellen dat opdrachtnemers ook bijdragen aan sociale doelstellingen. Het gaat dan meestal om het vergroten van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het creëren van werk- of stageplekken. Zaanstad maakte in 2019 voor € 3,4 miljoen aan SROI-afspraken met opdrachtnemers. Het doel is dat de gemeente 100% van deze afspraken realiseert.

In Social return on investment onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad social return toepast: hoe heeft de gemeente Zaanstad SROI in de organisatie een plek gegeven en leidt dat tot het benutten van de kansen die social return kunnen bieden? Welke concrete resultaten worden ermee behaald en leidt dat tot het realiseren van de doelen van de gemeente? Ook onderzoeken we hoe opdrachtnemers tegenover de social returnverplichting staan. En in hoeverre zij tevreden zijn over de informatievoorziening en ondersteuning van de gemeente bij het maken en uitvoeren van de afspraken.

Status

Dit onderzoek startte met een verkenning van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Zaanstad. We rondden deze verkenning af in september 2020 met een verslag en de publicatie van de onderzoekopzet. Uiteindelijk verwachten we het onderzoek te kunnen publiceren in mei 2021.

Tijdlijn

8 september 2020

Onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Jeugdhulp in Zaanstad

Transformatiefonds

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven