Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Laatste update: 11 oktober 2018

Over het onderzoek

In 2014 publiceerden we het onderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren, over de wijze waarop de gemeente Zaanstad niet-fiscale bezwaren van burgers afwikkelde. De belangrijkste vraag was of de gemeente gebruikmaakte van de mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze af te handelen. Daarnaast bekeken we of de gemeente de bezwaren rechtmatig afhandelde. Uiteindelijk deden we een aantal aanbevelingen om de informele wijze van het afhandelen van bezwaren verder te verbeteren. Tot slot voerden we in 2018 een opvolgingsonderzoek uit, waarin wij de gemeenteraad op de hoogte willen stellen over de wijze waarop het college van B en W opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Status en conclusies

In het achterliggende onderzoek (2014) concludeerden we dat de gemeente niet-fiscale bezwaren oplossingsgericht en met een zekere souplesse afwikkelde. Maar dat de zogenaamde informele methode niet structureel werd toegepast. De mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze af te handelen, werden niet volledig benut en de afhandeling kon efficiënter en klantvriendelijker. Lees voor meer informatie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college onze aanbevelingen uit 2014 heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Daarnaast blijft een aandachtspunt de wijze waarop de gemeente omgaat met de rechten van de bezwaarmakers. Lees tot slot ook de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Veelgestelde vragen

Wat is een niet-fiscaal bezwaar?

Een niet-fiscaal bezwaar gaat over besluiten uit alle beleidsvelden behalve op besluiten die zijn gerelateerd aan de WOZ-waarde of aan heffingen. Dit gaat bijvoorbeeld over het wijzigen of intrekken van een uitkering en het weigeren van een Wmo-voorziening. Ook kan het gaan over het toekennen van een bouwvergunning aan een buurman.

Wat is de informele methode om bezwaren af te handelen?

De informele methode houdt in dat een ambtenaar – die het besluit niet heeft genomen – de bezwaarmaker snel (maximaal ongeveer drie weken) na ontvangst van het bezwaar belt om te bevestigen dat het bezwaar is ontvangen, te vragen wat er speelt en om samen met de bezwaarmaker te bepalen wat de beste methode is om het geschil op te lossen.[/toggle.]

Wat kan er nog meer beter in Zaanstad?

Het college in Zaanstad stelt geen jaarverslag ‘bezwaar en beroep’ op. De gemeenteraad en burgers hebben daarom geen inzicht in hoe en hoe goed Zaanstad bezwaren afhandelt. Het ontbreken van deze informatie maakt het voor de raad lastig om te sturen op resultaten.

Tijdlijn

11 oktober 2018

Publicatie opvolgingsonderzoek

16 januari 2014

Onderzoek