Voorspellende waarde van de begroting

Laatste update: 13 maart 2024

Over het onderzoek
Dit onderzoek gaat over de Amsterdamse begroting. Het valt binnen het thema Gemeentelijke financiën van het Onderzoeksprogramma en vloeit mede voort uit bevindingen gedaan in de lopende Monitor informatie Amsterdamse financiën.

Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college toestemming om uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan die in de begroting staan. De gemeenteraad is tegelijkertijd ook verantwoordelijk om erop toe te zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Het doel van ons onderzoek is vooral signalerend en agenderend van aard. We willen zien of de gemeenteraad op een navolgbare wijze inzicht krijgt op de realisatie van de begroting. En, wanneer dat zo is, wat de oorzaak is van grote en terugkerende afwijkingen.

In dit onderzoek ligt de nadruk op de vraag of de raad met de ontvangen informatie kan beoordelen of de voorspellende waarde van de begroting voldoende is om verantwoorde keuzes te maken. Dit met het oog op het zorgdragen voor houdbare financiën én het realiseren van plannen en ambities voor de stad. We willen er met dit onderzoek aan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de gemeentelijke financiën en zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren.

Status
Op 14 maart 2024 publiceren we de onderzoeksopzet voor dit onderzoek. We streven ernaar dit onderzoek afgerond te hebben vóór de behandeling van de Begroting 2025 van de gemeente Amsterdam dit najaar.

Tijdlijn

14 maart 2024

Onderzoeksopzet