Onderzoeksprogramma Amsterdam 2024

Het onderzoeksprogramma 2024 voor Amsterdam is een update van het onderzoeksprogramma 2023. Daarvoor hebben we gekeken of de thema’s uit 2023 nog steeds actueel zijn en of we geen nieuwe belangrijke thema’s of onderwerpen missen.

Wij vinden de thema’s uit 2023 nog steeds relevant, maar we voegen er wel een thema aan toe: mobiliteit. Het thema mobiliteit gaat over de bereikbaarheid van Amsterdam voor alle Amsterdammers, bezoekers en bedrijven nu en in de toekomst. Net als bij de andere thema’s in ons onderzoeksprogramma voeren we eerst een verkenning uit voordat we de onderwerpen kiezen die we daadwerkelijk gaan onderzoeken. Met deze uitbreiding met het thema Mobiliteit werken wij in 2024 aan onderzoeken op de volgende thema’s:

  • Klimaat en duurzaamheid
  • Gemeentelijke financiën
  • Afval en reiniging
  • Voorzieningenniveau in een groeiende stad
  • Inrichting en onderhoud openbare ruimte
  • Bestaanszekerheid
  • Mobiliteit (nieuw thema 2024)
  • Kansengelijkheid (horizontaal thema)

Meer weten? Lees ons onderzoeksprogramma 2024 voor Amsterdam hier.