Monitor informatie Zaanse financiën

Laatste update: 24 oktober 2023

Over het onderzoek

In deze monitor volgen wij één jaar lang de financiële ontwikkelingen in Zaanstad. Dat doen we door gemeentelijke financiële stukken te lezen die het Zaanse college heeft gestuurd naar de gemeenteraad, zoals de jaarstukken en de begroting. Als we iets opvallends zien, delen we dit met de Zaanse raad. Dat doen we via brieven, waarin we schrijven wat volgens ons belangrijke onderwerpen zijn waar de raad op kan letten: de aandachtspunten. En we geven voorbeelden voor vragen die de raad kan stellen aan het college: de vraagpunten.

Met deze monitor willen wij de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak.

Status

We beginnen met de monitor in juni 2022. De brieven die we hebben verstuurd, staan in de tijdlijn.

Tijdlijn

24 oktober 2023

Verzending brieven aandachtspunten Begroting 2024

6 juni 2023

Verzending brieven aandachtspunten Voorjaarsnota 2023-2027

15 mei 2023

Verzending brieven aandachtspunten Jaarstukken 2022

25 oktober 2022

Verzending brieven aandachtspunten Begroting 2023-2026

9 juni 2022

Verzending brieven bij Staat van de Financiën 2022-2026

Gerelateerd onderzoek

Monitor informatie Amsterdamse financiën