Burgerpanel

Sinds 2014 kunnen inwoners van Amsterdam met ons meedenken over onderzoeksonderwerpen. Dat kan via ons burgerpanel.

Leden van het burgerpanel krijgen een paar keer per jaar een online enquête van ons. Hierin staan vragen over verschillende maatschappelijke onderwerpen, en de manier waarop de gemeente met deze onderwerpen omgaat. Het invullen van onze online enquête is vrijwillig. Het panel bepaalt daarnaast jaarlijks het onderwerp van ons publieksonderzoek. Het onderwerp van het publieksonderzoek van 2021 wordt nog bepaald. In 2020 was dat Groen in de stad. We presenteren de resultaten van onze publieksonderzoeken jaarlijks aan een breed publiek tijdens een (openbare) bijeenkomst. U kunt daar uiteraard bij zijn.

U kunt zich op deze pagina aanmelden voor het burgerpanel. Bent u al lid? Dan kunt u hier inloggen en uw profiel wijzigen. Mocht u ons iets willen vragen over het burgerpanel, stuur dan een e-mail naar burgerpanel@rekenkamer-amsterdam.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Recente publicaties

Hieronder staan alle recente onderzoeken en nieuwsberichten waarbij het burgerpanel een rol heeft gespeeld.

Nieuws

Ons symposium Waardevol bestuur kan nu gedeeltelijk worden teruggekeken. Het symposium vond plaats op 28 januari in het Felix Meritis en was vanwege de coronamaatregelen volledig digitaal. Het was voor ons de eerste keer dat we een volledig digitaal symposium organiseerden. We vonden het erg leuk en ontvingen positieve reacties.

Het symposium gemist? Het kan nu gedeeltelijk worden teruggekeken.

Ga voor meer informatie over het symposium en voor de opnamen naar deze pagina (klik).

Op 30 mei 2018 is het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid door de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld. Het coalitieakkoord bevat de prioriteiten voor de huidige collegeperiode. In het coalitieakkoord zijn meer dan 300 ambities geformuleerd rond 45 thema’s. Voor de uitvoering van deze ambities heeft de gemeenteraad ruim € 700 miljoen beschikbaar gesteld. Wij onderzochten in hoeverre de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord navolgbaar was en gingen bij 114 ambities verdeeld over 9 thema’s na welke concrete stappen er zijn gezet.

We constateren dat een integraal overzicht ontbreekt van wat er van de ambities uit het coalitieakkoord terecht is gekomen. Daarmee is de uitvoering van ambities niet goed navolgbaar. Het ontbreken van een integraal overzicht betekent niet dat er met het coalitieakkoord in de uitvoering weinig is gedaan. Ons onderzoek laat echter een wisselend beeld zien over de manier waarop uitvoering is gegeven aan de onderzochte ambities. Of dat erg is, is vooral een politiek oordeel. Maar om zich een oordeel te kunnen vormen is overzicht voor de gemeenteraad wel essentieel en dat ontbreekt nu.

We doen zeven aanbevelingen waarvan één gericht aan de gemeenteraad zelf om meer grip te krijgen op de uitvoering van het coalitieakkoord. De overige zes aanbevelingen zijn gericht op wat het college moet doen: zorgdragen voor een ordentelijke uitvoering van het coalitieakkoord en het verstrekken van heldere informatie daarover aan gemeenteraad en Amsterdammers. In het bijzonder wijzen we op het democratisch tekort dat ontstaat als deze verantwoording tekortschiet.

Lees hier ons bestuurlijk rapport.

In de tussenrapportage van het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam rapporteren wij onze bevindingen over het beleid van het college om informatie openbaar te maken, welke procedures er zijn en hoe er wordt geleerd van Wob-besluiten, bezwaren en klachten. En wat de kwaliteit is van de informatievoorziening. Tot slot rapporteren wij wat Amsterdam kan leren van de openbaarheidspraktijk van Londen, Miami en Stockholm. Dit laatste is uitgebreid onderzocht door de Universiteit van Leiden.

We hebben deze tussenpublicatie (bestaande uit het onderzoeksrapport deel 1 en het bestuurlijk tussenrapport) openbaar gemaakt tijdens ons symposium op 28 januari. Op 18 februari publiceren we de eindrapportage.

Meer weten? Lees meer op de projectpagina van het onderzoek.

Op 28 januari 2022 organiseren we het symposium Waardevol bestuur. Anders dan we van plan waren, vindt dit symposium volledig digitaal plaats. Hierbij worden we geholpen door de Eventfabriek en we gaan er samen een mooi symposium van maken. Alle onderdelen van het symposium worden gestreamd. En er zullen volop mogelijkheden zijn tot digitale interactie.

Het programma is aangepast naar deze digitale variant. Zo zijn de programmadelen ingekort en hebben we definitief besloten het afscheid van onze directeur Jan de Ridder te verplaatsen.

Ga voor meer informatie over het programma en de aanmeldlink naar de webpagina over het symposium.

We onderzoeken wat er inmiddels is bereikt van de ambities uit het Amsterdamse Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat doen we om te beoordelen in hoeverre het vaststellen van een coalitieakkoord bijdraagt aan grip van de gemeenteraad op de gemeentelijke prioriteiten. Dit onderzoek bestaat uit tien kleinere onderzoeken.

Deze kleinere onderzoeken zijn de bouwstenen voor ons overkoepelend eindrapport dat we verwachten op 28 januari 2022 openbaar te maken. Meer informatie over het onderzoek naar het coalitieakkoord staat op deze pagina.

Vandaag hebben we de laatste ‘bouwsteen’ gepubliceerd in de vorm van het deelonderzoek naar de uitvoering van ambities voor het thema’s schuldhulpverlening en armoede. Kijk voor alle (gepubliceerde) deelonderzoeken op deze pagina.

Bekijk ook de projectpagina van het onderzoek Ambities Coalitieakkoord 2018-2022.

We onderzoeken wat er inmiddels is bereikt van de ambities uit het Amsterdamse Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat doen we om te beoordelen in hoeverre het vaststellen van een coalitieakkoord bijdraagt aan grip van de gemeenteraad op de gemeentelijke prioriteiten. Dit onderzoek bestaat uit tien kleinere onderzoeken.

Deze kleinere onderzoeken zijn de bouwstenen voor ons overkoepelend eindrapport dat we verwachten op 28 januari 2022 openbaar te maken. Meer informatie over het onderzoek naar het coalitieakkoord staat op deze pagina.

Vandaag hebben we de volgende ‘bouwstenen’ gepubliceerd in de vorm van deelonderzoeken naar de uitvoering van ambities voor de thema’s betaalbaar wonen voor lage en middeninkomens, en zorg, Wmo en jeugdhulp. Kijk voor alle (gepubliceerde) deelonderzoeken op deze pagina.

Bekijk ook de projectpagina van het onderzoek Ambities Coalitieakkoord 2018-2022.

Onderzoek

Aanmelden

We verwelkomen u graag als nieuw panellid.

Aanmelden
Profiel wijzigen

Wijzig uw profiel hier.

Wijzig profiel
Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.

Lees privacyverklaring