Burgerpanel

Sinds 2014 kunnen inwoners van Amsterdam met ons meedenken over onderzoeksonderwerpen. Dat kan via ons burgerpanel.

Leden van het burgerpanel krijgen een paar keer per jaar een online enquête van ons. Hierin staan vragen over verschillende maatschappelijke onderwerpen, en de manier waarop de gemeente met deze onderwerpen omgaat. Het invullen van onze online enquête is vrijwillig.

U kunt zich op deze pagina aanmelden voor het burgerpanel. Bent u al lid? Dan kunt u hier inloggen en uw profiel wijzigen. Mocht u ons iets willen vragen over het burgerpanel, stuur dan een e-mail naar burgerpanel@rekenkamer-amsterdam.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Recente publicaties

Hieronder staan alle recente onderzoeken en nieuwsberichten waarbij het burgerpanel een rol heeft gespeeld.

Nieuws

De rekenkamer doet momenteel onderzoek naar de inzameling van grof afval. Wij zijn daarvoor ook benieuwd hoe Amsterdammers aankijken tegen de (verschillende manieren van) inzameling van grof afval, de informatie vanuit de gemeente hierover en de overlast van grof afval op straat. Tussen 20 november 2023 en 7 januari 2024 kon een digitale vragenlijst hierover worden ingevuld. Ruim 3.500 Amsterdammers hebben dit gedaan. We willen alle Amsterdammers die hebben meegewerkt aan ons onze enquête alvast hartelijk danken!

In de komende periode gaan we de antwoorden op de vragenlijst analyseren. De resultaten van de enquête zullen onderdeel uitmaken van ons rapport. Wij verwachten dat het rapport in het voorjaar gepubliceerd zal worden.

De rekenkamer doet op dit moment onafhankelijk onderzoek naar de inzameling van grof afval door de gemeente Amsterdam. Het gaat om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel. De meeste Amsterdammers kunnen hun grof afval op een vaste ophaaldag op straat zetten. In sommige gebieden moet hiervoor een afspraak met de gemeente worden gemaakt. Ook kunnen Amsterdammers hun grof afval zelf wegbrengen naar een recyclepunt.
Voor het onderzoek is de rekenkamer benieuwd naar hoe Amsterdammers aankijken tegen de (verschillende manieren van) inzameling van grof afval, de informatie vanuit de gemeente hierover en de ervaren overlast van grof afval op straat.

Wilt u meedoen met de enquête naar grof afval?
De rekenkamer nodigt alle Amsterdammers van harte uit om mee te doen met de enquête over grof afval. We hopen dat u ons wilt helpen met het onderzoek en onze vragenlijst wilt invullen!

Enquête inmiddels gesloten
Deze enquête kon in de periode van 20 november 2023 t/m 7 januari 2024 worden ingevuld. Ruim 3.500 Amsterdammers hebben meegedaan!

De enquête is inmiddels gesloten. U kunt de vragenlijst helaas niet meer invullen.

 

Meer weten over het onderzoek naar grof afval, klik dan hier

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de inzameling van grof afval door de gemeente Amsterdam. Voor ons onderzoek willen we graag weten wat u als Amsterdammer van de inzameling van grof afval vindt. Het gaat bij grof afval om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel. Eind november versturen wij een enquête. Meld u hier aan voor de enquête, en deel daar uw ervaringen en geef uw mening.

Algoritmen zijn regels die een computer volgt bij het maken van berekeningen om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden. Amsterdam gebruikt veel algoritmen. Bijvoorbeeld om nummerborden te scannen voor parkeercontroles of om de WOZ-waarde van woningen te berekenen. De gemeente wil grip krijgen op algoritmen en algoritmen eerlijker en transparanter maken voor burgers. Om dit te realiseren zijn ambtenaren begin 2022 begonnen met het maken van een beheerskader – een soort handleiding – voor algoritmen. Wij hebben onderzocht of het beheerskader in orde is. En we zijn nagegaan welke lessen er geleerd kunnen worden uit de praktijk. We concluderen dat het beheerskader en de praktijk aandacht hebben voor veel risico’s die verantwoord toepassen van algoritmen in de weg kunnen zitten. We zien ook dat verbeteringen mogelijk en nodig zijn om meer grip te krijgen op algoritmen en om algoritmen eerlijker en transparanter te maken.

Het onderzoek is nu openbaar. Lees de samenvatting op de projectpagina

In dit onderzoek staat de vraag centraal: in hoeverre is het Amsterdamse beheerskader voor algoritmen toereikend voor een verantwoorde toepassing van algoritmen en welke lessen kunnen getrokken worden over het toepassen van algoritmen in de Amsterdamse praktijk?

Een algoritme is een stappenplan om een doel te bereiken. Een algoritme kan op papier staan. Denk daarbij aan een recept voor een maaltijd. Het kan ook een computerprogramma zijn om problemen mee op te lossen of om vragen te beantwoorden. De gemeente Amsterdam gebruikt algoritmen om met minder ambtenaren sneller te kunnen werken. Zoals bij parkeercontroles of bij het opsporen van illegale vakantieverhuur. Het gebruik van algoritmen ligt gevoelig. Algoritmen kunnen grote invloed hebben op burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een risico op de inbreuk van privacy van burgers. En als er vooroordelen in een algoritme zitten, kan het algoritme discrimineren.

We hebben zojuist onze onderzoeksopzet gepubliceerd. We willen het onderzoek publiceren in het tweede kwartaal van 2023.

Ons symposium Waardevol bestuur kan nu gedeeltelijk worden teruggekeken. Het symposium vond plaats op 28 januari in het Felix Meritis en was vanwege de coronamaatregelen volledig digitaal. Het was voor ons de eerste keer dat we een volledig digitaal symposium organiseerden. We vonden het erg leuk en ontvingen positieve reacties.

Het symposium gemist? Het kan nu gedeeltelijk worden teruggekeken.

Ga voor meer informatie over het symposium en voor de opnamen naar deze pagina (klik).

Onderzoek

Aanmelden

We verwelkomen u graag als nieuw panellid.

Aanmelden
Profiel wijzigen

Wijzig uw profiel hier.

Wijzig profiel
Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.

Lees privacyverklaring