Burgerpanel

Sinds 2014 kunnen inwoners van Amsterdam met ons meedenken over onderzoeksonderwerpen. Dat kan via ons burgerpanel.

Leden van het burgerpanel krijgen een paar keer per jaar een online enquête van ons. Hierin staan vragen over verschillende maatschappelijke onderwerpen, en de manier waarop de gemeente met deze onderwerpen omgaat. Het invullen van onze online enquête is vrijwillig. Het panel bepaalt daarnaast jaarlijks het onderwerp van ons publieksonderzoek. Het onderwerp van het publieksonderzoek van 2021 wordt nog bepaald. In 2020 was dat Groen in de stad. We presenteren de resultaten van onze publieksonderzoeken jaarlijks aan een breed publiek tijdens een (openbare) bijeenkomst. U kunt daar uiteraard bij zijn.

U kunt zich op deze pagina aanmelden voor het burgerpanel. Bent u al lid? Dan kunt u hier inloggen en uw profiel wijzigen. Mocht u ons iets willen vragen over het burgerpanel, stuur dan een e-mail naar burgerpanel@rekenkamer-amsterdam.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Recente publicaties

Hieronder staan alle recente onderzoeken en nieuwsberichten waarbij het burgerpanel een rol heeft gespeeld.

Nieuws

Net als voorgaande jaren hebben wij ons panel van Amsterdammers gevraagd wat zij graag onderzocht zouden hebben. In 2021 willen wij de uitvoering van het coalitieakkoord centraal stellen. Daarom hebben we ons panel onder andere gevraagd welke ambities van het huidige college zij interessant vinden: van welke ambities willen zij weten wat er van terecht is gekomen?

De keuze van het panel bepaalt mede welke ambities we in 2021 zullen gaan onderzoeken. Meer lezen over de keuzes die het burgerpanel heeft gemaakt? Kijk hier.

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Ons burgerpanel heeft voor 2020 het onderwerp groen in de stad uitgekozen voor het publieksonderzoek. Wij zijn nu gestart met dit onderzoek en hebben de onderzoeksopzet gepubliceerd. Met dit onderzoek willen we in beeld brengen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is.

Bekijk de projectpagina hier.

De gemeenteraad heeft ons rapport behandeld en unaniem besloten dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Het college zegt toe om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Wij zullen dit kritisch blijven volgen.

Bekijk het onderzoek Bruikbaarheid van indicatoren op de projectpagina.

Amsterdam heeft de ambitie om een gemengde, inclusieve en toegankelijke stad te zijn: alle bevolkingsgroepen moeten in alle wijken van de stad kunnen wonen. In hoeverre slaagt Amsterdam hierin? Dat onderzochten we in ons publieksonderzoek 2019 De gemengde stad.

Wij keken onder andere naar hoe gemengd Amsterdam en haar inwoners willen zijn en hoe recente ontwikkelingen daarop aansluiten. Welk beleid voert Amsterdam en hoe gemengd is de stad in werkelijkheid? Ook vroegen we Amsterdammers naar hun mening: wat vinden zij van gemengdheid en hoe ervaren ze dit?

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Vandaag publiceren wij ons bestuurlijk rapport met aanbevelingen voor de bruikbaarheid van indicatoren.

Sinds 2003 moet de gemeente Amsterdam met indicatoren laten zien wat zij doet, wat zij daarmee heeft bereikt en wat het heeft gekost. Al 17 jaar werkt dit niet naar behoren. Bruikbare indicatoren geven inzicht door overzicht en dat is essentieel voor het afleggen van verantwoording. En daarmee ook voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het is daarom hoog tijd dat hier serieus werk van wordt gemaakt. In ons bestuurlijk rapport analyseren wij waarom de bruikbaarheid van indicatoren nog steeds tekort schiet en doen wij aanbevelingen voor verbeteringen. #Wieheeftoverzicht

De indicatoren in de begroting zijn niet bruikbaar. Dit blijkt uit de vele tekortkomingen die we zien bij de opgenomen indicatoren in de begroting. De formulering van de indicatoren schiet vaak tekort, vooral door het ontbreken van noodzakelijke kwantitatieve informatie. Ook blijkt de relevantie van de indicatoren regelmatig onvoldoende. Doordat toelichtingen vaak ontbreken, zijn de opgenomen indicatoren moeilijk te begrijpen en te duiden. Tot slot constateren wij dat de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers in de indicatoren niet in alle gevallen is gegarandeerd. Lees meer. #Wieheeftoverzicht

Onderzoek

Aanmelden

We verwelkomen u graag als nieuw panellid.

Aanmelden
Profiel wijzigen

Wijzig uw profiel hier.

Wijzig profiel
Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.

Lees privacyverklaring