Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Laatste update: 7 juli 2020

Over het onderzoek

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Zo blijkt onder meer uit het Grote groenonderzoek uit 2018 dat steeds meer mensen het groen in de openbare ruimte gebruiken. Ook het college van burgemeester en wethouders onderkent het belang van groen in de stad en heeft de ambitie uitgesproken in het Coalitieakkoord (2018) om de openbare ruimte in de stad groen en gezond te houden.

Dit is het publieksonderzoek van 2020. Ons burgerpanel heeft dit onderwerp gekozen voor ons onderzoeksprogramma 2020. Met dit onderzoek willen we in beeld brengen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Daarnaast bekijken we hoezeer kan worden gevolgd in welke mate het college haar ambities (in de toekomst) realiseert.

Status

Het onderzoek is in uitvoering. De onderzoeksopzet is op 8 juli 2020 gepubliceerd. Wij streven naar een rapportage in april 2021. Indien mogelijk publiceren we delen van het onderzoek al eerder, tussentijds.

Tijdlijn

verwacht: 1 april 2021
8 juli 2020

Publicatie onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Publieksonderzoek 2019: Woonbeleid in Zaanstad

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast