Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Laatste update: 1 juli 2020

Hoe gemengd is Amsterdam?
De gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond prettig kunnen samenleven. Wij onderzoeken in De gemengde stad hoe gemengd de gemeente en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in de stad hierbij passen. Dit thema is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel en is daarom het publieksonderzoek van 2019.

Voor ons onderzoek hebben wij in vier verschillende Amsterdamse buurten groepsgesprekken gevoerd met bewoners. Onderstaande video geeft een indruk hoe enkele bewoners gemengdheid in hun buurt ervaren. De filmbeelden zijn eind 2019 opgenomen na afloop van de groepsgesprekken met buurtbewoners.

Status
Het onderzoek is gestart op 1 april 2019 en de onderzoeksopzet staat hier. Op 11 juni 2020 om 16.00 uur publiceren we het onderzoek. Lees vanaf dat moment de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport en de gedetailleerde onderzoeksbevindingen in het onderzoeksrapport.

In het najaar van 2020 wordt ons rapport behandeld in de raadscommissie Wonen en Bouwen (WB). Rond dezelfde periode organiseren we een digitale bijeenkomst waarin we de belangrijkste onderzoeksresultaten bespreken. Iedereen is van harte welkom om hier digitaal aan deel te nemen. De datum, tijdstip en de instructies worden later op deze projectpagina bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten voor updates over deze bijeenkomst!

Amsterdammers aan het woord

Tijdlijn

verwacht: 11 juni 2020
1 juli 2020

Publicatie samenvatting scriptie

Van februari tot juni 2020 heeft Anna van den End bij ons stage gelopen als onderdeel van haar studie Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Tijdens deze stage liep Anna mee met De gemengde stad en schreef ze haar scriptie. Deze is gebaseerd op onze analyses met de Microdata CBS en de Amsterdamse enquête Wonen in Amsterdam. Daarbij keek Anna met een multivariate-analyse naar de relatie tussen de mate van gemengdheid op basis van inkomen, in buurten van Amsterdam en de buurttevredenheid.

Lees de samenvatting.

29 juni 2020

Interactieve kaart

11 juni 2020

Publicatie

4 april 2019

Onderzoeksopzet