Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Laatste update: 13 januari 2019

Hoe gemengd is Amsterdam?
De gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond prettig kunnen samenleven. Wij onderzoeken in De gemengde stad hoe gemengd de gemeente en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in de stad hierbij passen. Dit thema is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel en is daarom het publieksonderzoek van 2019.

Voor ons onderzoek hebben wij in vier verschillende Amsterdamse buurten groepsgesprekken gevoerd met bewoners. Onderstaande video geeft een indruk hoe enkele bewoners gemengdheid in hun buurt ervaren. De filmbeelden zijn eind 2019 opgenomen na afloop van de groepsgesprekken met buurtbewoners.

Status
Het onderzoek is gestart op 1 april 2019. De onderzoeksopzet staat hier. We verwachten het onderzoek in het voorjaar van 2020 af te ronden. Net als bij de voorgaande publieksonderzoeken, zullen wij onze uitkomsten tijdens een openbare bijeenkomst presenteren aan het publiek.

Amsterdammers aan het woord

Tijdlijn

verwacht: 11 juni 2020
4 april 2019

Onderzoeksopzet