Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Laatste update: 10 april 2019

Hoe gemengd is Amsterdam?
De gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond prettig kunnen samenleven. Wij onderzoeken in De gemengde stad hoe gemengd de gemeente en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in de stad hierbij passen. Dit thema is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel en is daarom het publieksonderzoek van 2019.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek en woont u in de Diamantbuurt, Wildeman, Bijlmermuseum Zuid of IJplein en Vogelbuurt Zuid, of heeft u hier tussen 2017 en 2019 gewoond? In dit document vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden en hoe we omgaan met uw privacy.

Status
Het onderzoek is gestart op 1 april 2019. De onderzoeksopzet staat hier. We verwachten het onderzoek eind 2019 af te ronden. Net als bij de voorgaande publieksonderzoeken, zullen wij onze uitkomsten tijdens een openbare bijeenkomst presenteren aan het publiek.

Tijdlijn

verwacht: 1 mei 2020
4 april 2019

Onderzoeksopzet