Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Laatste update: 30 september 2020

Hoe gemengd is Amsterdam?

De gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond prettig kunnen samenleven. In De gemengde stad onderzoeken we hoe gemengd Amsterdam en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd de hoofdstad nu is en hoe de ontwikkelingen in de stad hierbij passen. Omdat dit onderwerp is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel, is dit ons publieksonderzoek van 2019.

Voor De gemengde stad voerden we eind 2019 groepsgesprekken met bewoners van vier verschillende buurten in Amsterdam. Na afloop interviewden we enkele aanwezigen voor de camera. En we vroegen hen hoe zij gemengdheid in hun buurt ervaren. Benieuwd? Bekijk hun reacties in onderstaande video.

Status

Het publieksonderzoek startte op 1 april 2019, lees de onderzoeksopzet hier.  Tot slot maakten we op 11 juni 2020 het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport openbaar. In september 2020 is ons onderzoek behandeld in de commissie Wonen en Bouwen (WB).

Amsterdammers aan het woord

Tijdlijn

10 september 2020

Behandeling in de gemeenteraad

2 september 2020

Behandeling in de commissie Wonen en Bouwen

1 juli 2020

Publicatie samenvatting scriptie

Van februari tot juni 2020 heeft Anna van den End bij ons stage gelopen als onderdeel van haar studie Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Tijdens deze stage liep Anna mee met De gemengde stad en schreef ze haar scriptie. Deze is gebaseerd op onze analyses met de Microdata CBS en de Amsterdamse enquête Wonen in Amsterdam. Daarbij keek Anna met een multivariate-analyse naar de relatie tussen de mate van gemengdheid op basis van inkomen, in buurten van Amsterdam en de buurttevredenheid.

Lees de samenvatting.

29 juni 2020

Interactieve kaart

11 juni 2020

Publicatie

4 april 2019

Onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Publieksonderzoek 2019: Woonbeleid in Zaanstad

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast