Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Laatste update: 21 februari 2019

Over het onderzoek
Eind 2017 koos het burgerpanel van de rekenkamer ‘handhaving en overlast’ als centraal thema voor het rekenkamerpublieksonderzoek 2018. In de onderzoeksopzet (2 april 2018) hebben we het onderwerp nader afgebakend tot sociale overlast. Bij sociale overlast gaat het om overlast die mensen elkaar aandoen, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van horecabezoekers, of overlast door hangjongeren en –ouderen. We hebben ons verdiept in de overlastsituatie in vijf specifieke gebieden in de stad: De Punt, Dapperbuurt, Amsterdamse Poort, Oude Pijp en Grachtengordel Zuid.

In dit onderzoek zijn we nagegaan wat de gemeentelijke handhaving bijdraagt aan het bestrijden van sociale overlast in Amsterdam. We hebben gekeken naar de kwaliteit van het handhavingsbeleid, de uitvoering ervan en de resultaten die met de aanpak worden bereikt. Zes aanbevelingen volgden uit het onderzoek, onder andere gericht op een beter begrip van de problematiek, het meer op maat inrichten van een aanpak en het zichtbaar en toegankelijk zijn als overheid.

Status
Op 2 april 2018 hebben we opzet van het onderzoek gepubliceerd. Vooruitlopend op de openbaarmaking van het onderzoek publiceerden we op 30 januari 2019 een interactieve kaart over sociale overlast en handhavingsacties in Amsterdam. Op dinsdagavond 5 februari maakten we de uitkomsten van het onderzoek openbaar in een publieke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Het rapport is op 21 maart 2019 besproken in de raadscommissie AZ en de zes aanbevelingen uit het onderzoek zijn aangenomen. Rond de zomer publiceert het college een eerste versie van een ‘masterplan’ met voorstellen voor verbetering van de handhaving. Het college zal daarbij onze aanbevelingen betrekken.

Tijdlijn

3 april 2019

Gehamerd in de gemeenteraad

21 maart 2019

Behandeling in commissie AZ

5 februari 2019

Interview AT5

1 februari 2019

Podcast

30 januari 2019

Publicatie visualisatie

2 april 2018

Onderzoek