Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Laatste update: 2 april 2018

Over het onderzoek
We zijn begin 2018 gestart met een verkenning van het onderzoek Handhaving en overlast. Dit onderwerp is door ons burgerpanel gekozen als centraal thema van het publieksonderzoek 2018. In dit publieksonderzoek gaan wij het optreden van de gemeente Amsterdam onderzoeken bij bepaalde vormen van overlast in specifieke gebieden in de stad. Het gaat bijvoorbeeld om overlast van bezoekers, parkeeroverlast, geluidsoverlast en overlast door hangjongeren. Ook verkeerd geplaatst afval en ongedierte vallen onder overlast. Overlast verschilt per straat, buurt, wijk en stadsdeel. In de verkenningsfase wordt het onderzoek afgebakend en bepaald aan welke overlast in welke gebieden we specifiek aandacht zullen gaan besteden. De resultaten van deze verkenning zijn omgezet in een opzet voor het onderzoek met daarin de onderzoekvragen en de aanpak. Deze onderzoeksopzet kun je hier raadplegen.

Status
Op 2 april 2018 hebben wij onze onderzoeksopzet gepubliceerd. Naar verwachting wordt het onderzoek op 5 februari 2018 gepubliceerd tijdens een publieksbijeenkomst.

Tijdlijn

verwacht: 5 februari 2019
2 april 2018

Onderzoek