Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. Wij gaan twee maatregelen onderzoeken.
Raadvergadering in Amsterdam
We gaan de fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam onderzoeken
Onderzoek

Bruikbaarheid van indicatoren

Fietsdiefstalbestrijding

Jeugdhulp in Zaanstad

Jeugdhulp in Amsterdam

Wta-onderzoeken ACAM

Fietsvriendelijke kruispunten

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder