Lopend onderzoek

Verkenningen
Bekijk alle verkenningen
Recent gestart onderzoek

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam.

Onderzoeksopzet opvang dak- en thuislozen

De opzet van het onderzoek naar de opvang van dak- en thuisloze jongeren, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Amsterdam
Bekijk alle lopende onderzoeken

Vacatures

Afgerond onderzoek

01 juni 2017

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies'
19 april 2017

Zicht op de financiële positie

Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam
30 maart 2017

Inhuur met beleid

In 2015 werd voor € 218 miljoen aan externen ingehuurd. Het inhuurbeleid
02 maart 2017

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en
Bekijk alle afgeronde onderzoeken