Lopend onderzoek

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Naar aanleiding van de verkenning naar de vergunningverlening in de passagiersvaart (op

Onderzoeksopzet effecten investeringen onderwijs

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar de effecten van investeringen Lerarenagenda in primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoeksopzet subsidies maatschappelijke initiatieven

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar subsidies voor maatschappelijke initiatieven.

Onderzoeksopzet Handhaving en overlast

De rekenkamer gaat onderzoeken of het handhavingsbeleid van de gemeente Amsterdam voldoende bijdraagt aan het verminderen van sociale overlast in buurten. Dit is het publieksonderzoek van 2018.

Onderzoeksopzet Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

De rekenkamer gaat zich richten op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij betrokken wordt.

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam.
Bekijk alle lopende onderzoeken

Afgerond onderzoek

26 juni 2018

Project 1012

Met Project 1012 zijn successen behaald in het 1012-gebied, maar het heeft
31 mei 2018

Opvolgingsonderzoek Verwijderen van fietsen

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2013 het rapport Verwijderen van fietsen,
17 april 2018

Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden,
14 december 2017

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met
Bekijk alle afgeronde onderzoeken