Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
We gaan de fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam onderzoeken
Wij doen onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare toiletten in Amsterdam
Raadvergadering in Amsterdam
Onderzoek

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Fietsvriendelijke kruispunten

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Raadsinstrumenten

Geheimhouding

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder