Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport - OZ
Leges bij vergunningaanvraag - cover
Onderzoek

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Bruikbaarheid van indicatoren

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Leges bij vergunningaanvragen

Woonbeleid in Zaanstad

Toegankelijkheid van stemlocaties

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder