Lopend onderzoek

Onderzoeksopzet Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

De rekenkamer gaat zich richten op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij betrokken wordt.

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam.
Bekijk alle lopende onderzoeken

Afgerond onderzoek

20 december 2017

Vergunningverlening in de passagiersvaart

Op 18 mei 2017 ontving de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) van de
14 december 2017

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met
14 december 2017

Wachten op opvang

Een onderzoek naar maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Amsterdam.
14 december 2017

Evenwichtig woningaanbod

Een onderzoek naar het woningaanbod in Amsterdam.
Bekijk alle afgeronde onderzoeken