Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
We gaan de fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam onderzoeken
Raadvergadering in Amsterdam
Wij doen onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare toiletten in Amsterdam
Onderzoek

Fietsvriendelijke kruispunten

Woonbeleid in Zaanstad

Raadsinstrumenten

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Fietsdiefstalbestrijding

Bruikbaarheid van indicatoren

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder