Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
Onderzoek

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Transformatiefonds

Grip op toeristische verhuur

Wachten op opvang

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Project 1012

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder