Afgerond onderzoek

30 maart 2017

Inhuur met beleid

In 2015 werd voor € 218 miljoen aan externen ingehuurd. Het inhuurbeleid
02 maart 2017

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en
20 december 2016

Drukte en leefbaarheid in de stad

Foto: Thomas Schlijper Publieksonderzoek 2016 laat zien: een toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak
15 december 2016

Opvolgingsonderzoek Uitvoering wet WOZ in Amsterdam

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Uitvoering van de
Bekijk alle afgeronde onderzoeken