Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. Wij gaan twee maatregelen onderzoeken.
Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport - OZ
Leges bij vergunningaanvraag - cover
Onderzoek

Amsterdam Fietsstad

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Bruikbaarheid van indicatoren

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Leges bij vergunningaanvragen

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder