Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport - OZ
Onderzoek

Grip op vakantieverhuur

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Bruikbaarheid van indicatoren

Ambulante ondersteuning en dagbesteding: toegang

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder