Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
Kaart met erfpachtdelen in Amsterdam
De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. Wij gaan twee maatregelen onderzoeken.
Onderzoek

Bruikbaarheid van indicatoren

Erfpacht

Handhaving vakantieverhuur

Amsterdam Fietsstad

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Over ons

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Het kan hierbij over allerlei onderwerpen gaan, zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees verder

Denk mee

Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

Lees verder