Lopend onderzoek

Verkenningen
Bekijk alle verkenningen
Recent gestart onderzoek

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam.

Onderzoeksopzet opvang dak- en thuislozen

De opzet van het onderzoek naar de opvang van dak- en thuisloze jongeren, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Amsterdam
Bekijk alle lopende onderzoeken

Vacatures

Afgerond onderzoek

07 november 2017

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Een onderzoek naar het Amsterdamse armoedebeleid met speciale aandacht voor de effecten op kinderen.
28 september 2017

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Een onderzoek naar de Zaanse samenwerkings-verbanden.
01 juni 2017

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies'
19 april 2017

Zicht op de financiële positie

Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam
Bekijk alle afgeronde onderzoeken