Afgerond onderzoek

14 december 2017

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met
14 december 2017

Wachten op opvang

Een onderzoek naar maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Amsterdam.
14 december 2017

Evenwichtig woningaanbod

Een onderzoek naar het woningaanbod in Amsterdam.
07 december 2017

Wta-beoordelingsonderzoek ACAM

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).
Bekijk alle afgeronde onderzoeken