Meldingen openbare ruimte in Zaanstad

Laatste update: 13 oktober 2021

Over het onderzoek

Inwoners kunnen het melden als zij op straat of in een park iets zien wat gemaakt of opgeruimd moet worden. Een losse stoeptegel, bijvoorbeeld. Of een volle prullenbak. Alle meldingen over de openbare ruimte komen binnen bij de gemeente. En die moet daar iets mee.

De gemeente moet de binnengekomen meldingen afhandelen. En over deze afhandeling communiceren met de melder. Hoe doet de gemeente Zaanstad dit? In Meldingen openbare ruimte onderzoeken we hoe het college van B en W de meldingen van de openbare ruimte afhandelt. En of ze haar werkwijze evalueert en deze daarna verbetert.

Met dit onderzoek doen we mee met een landelijk onderzoek van andere rekenkamers. Daarom kunnen we uiteindelijk ook laten zien hoe de gemeente Zaanstad scoort met de afhandeling van meldingen van de openbare ruimte ten opzichte van vijftig andere gemeenten.

Status

Op 8 oktober 2020 stuurden we deze brief over dit onderzoek naar betrokken partijen, waaronder de gemeenteraad. We maakten het onderzoek openbaar op 22 april 2021. In het bestuurlijk rapport staan onze conclusies en aanbevelingen. En het onderzoeksrapport bevat onze gedetailleerde bevindingen.

Samenvatting

Meldingen openbare ruimte die de gemeente Zaanstad ontvangt, gaan meestal over kapotte lantaarnpalen en rondslingerend afval. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afhandeling. Het aantal afgehandelde meldingen was in 2020 25.545, een stijging van 40% ten opzichte van 2018.

Ambities zijn nog niet bereikt
Het college in Zaanstad wil dat 95% van reguliere meldingen openbare ruimte binnen 30 dagen wordt afgehandeld (spoedmeldingen binnen 2 dagen) en dat 65% van de melders tevreden is over de afhandeling. Daarnaast streeft het college naar een gebruiksvriendelijk meldproces en het actief informeren van melders over de afhandeling van hun melding.

Het college heeft deze ambities nog niet bereikt. De klanttevredenheid schommelt tussen de 52% en 55%. Van de reguliere meldingen werd 93,6% in 2020 tijdig afgehandeld. In 2020 was de gemiddelde afhandeltijd 16,3 dagen. Van de spoedmeldingen werd slechts 54,1% tijdig afgehandeld.

Kwaliteit van informatie is niet voldoende
De kwaliteit van de informatievoorziening, zowel intern als richting de raad, schiet tekort. Interne monitoringsinformatie is niet compleet en niet volledig betrouwbaar. De raad is beknopt geïnformeerd en soms onjuist. Daarnaast ontbreken context en streefwaarden, waardoor de betekenis van de informatie afneemt. Hierdoor kunnen raadsleden niet goed volgen of ambities worden gerealiseerd.

Feiten & cijfers

In 2020 zijn er:

 • 23.545 meldingen openbare ruimte afgehandeld, waarvan:
  • 6.634 over afval
  • 3.111 over lantaarnpalen en verkeerslichten
  • 1.746 over water en riolering
 • 1.719 meldingen openbare ruimte afgewezen, omdat het probleem en/of de melder niet duidelijk was
 • 93,6% van de reguliere meldingen afgehandeld binnen de maximale termijn van 30 dagen
  • Meldingen over verkeerlichten worden gemiddeld in 1 dag afgehandeld
  • Meldingen over dumping gemiddeld binnen 3 dagen
  • Meldingen over wegen en bestrating gemiddeld binnen 71 dagen
 • In Zaanstad kun je een melding maken via de website, social media, mail en telefonisch
 • Je kunt geen melding maken aan de balie of via een app

×

Tijdlijn

14 oktober 2021

Hameren in raadsvergadering

30 september 2021

Behandeling in Zaans Beraad

22 april 2021

Publicatie


8 oktober 2020

Brief aan gemeenteraad

Gerelateerd onderzoek

Re-integratiebeleid in Zaanstad

Handhaving openbare ruimte in Zaanstad

Openbare ruimte in Zaanstad