Handhaving openbare ruimte in Zaanstad

Laatste update: 10 maart 2011

Over het onderzoek

Handhaving is een onderwerp dat regelmatig in de publieke belangstelling staat. Bijvoorbeeld bij de ingestorte trap aan de Utrechtse Oude Gracht, de nieuwjaarsbrand in Volendam of de vuurwerkramp in Enschede. Dit zijn  voorbeelden van incidenten met grote maatschappelijke gevolgen. Handhaving kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van dit soort incidenten. Handhaving speelt echter ook een rol bij zogenaamde kleine ergernissen, zoals hondenpoep op de stoep, vuilnis op straat en verkeerd geparkeerde auto’s, zaken waarbij de burger direct betrokken is.

Handhaven van wetten en regels vraagt om het maken van keuzes. De beschikbare capaciteit is nu eenmaal nooit toereikend om op alle terreinen alles te kunnen handhaven. Het bestuur van de gemeente maakt de keuzes. In Handhaving openbare orde onderzochten we het beleid en de uitvoering van handhaving openbare ruimte in Zaanstad.

Status

Het onderzoek is gepubliceerd in februari 2011. Lees het bestuurlijk rapport voor de belangrijkste conclusies. En het onderzoeksrapport voor de gedetailleerde bevindingen. In het persbericht staan de belangrijkste conclusies kort opgesomd.

Tijdlijn

11 februari 2011

Publicatie