In de media

2024

Gepubliceerd op: 10 juli 2024

In vergelijking met andere grote gemeenten komen bij Zaanstad ‘structureel’ meer klachten binnen van burgers. In Zaanstad lag dat in de periode 2020-2022 tussen de 45 en 54 klachten per 10.000 inwoners per jaar, bij acht vergelijkbare grote gemeenten lag dat tussen de 20 en de 22. Zaanstad scoort “gemiddeld circa 130% structureel hoger.”

Lees het hele artikel op De Orkaan.

Gepubliceerd op 30 mei 2024

Het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en de gemeente Amsterdam stoppen de samenwerking met Stichting Waternet. Dat bevestigt de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst. Daarmee komt een einde aan een unieke waterbeheersituatie in ons land.

Lees het hele artikel op nos.nl.

Gepubliceerd op 16 april 2023

De Rekenkamer Amsterdam doet onderzoek naar de speel- en sportplekken in de gemeente Amsterdam. Inwoners van Weesp kunnen hun mening geven over de speelplekken in Weesp.

Lees het hele artikel op weespernieuws.nl.

Gepubliceerd op 30 mei 2024

Na jaren van financiële tegenvallers, falende ICT en achterstallig onderhoud blijkt de samenwerkingsstructuur niet langer houdbaar.

Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl.

Gepubliceerd op 11 juni 2024

Het college heeft ingestemd met een nieuwe participatieverordening. Dat is een lijst van regels die ervoor moeten zorgen dat de participatie van Amsterdammers bij nieuw beleid overal binnen de gemeente hetzelfde is.

Lees het hele artikel op at5.nl.

Gepubliceerd op 17 juni 2024

Als het aan de gemeente ligt, wordt grofvuil in de toekomst niet meer zonder het maken van een afspraak op straat geplaatst en gaan Amsterdammers het grofvuil ‘zoveel mogelijk’ zelf wegbrengen. Dat kan bijvoorbeeld met een van de gemeente geleende elektrische bakfiets, schrijft wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging).

Lees het hele artikel op AT5.nl.

 

Gepubliceerd op 14 februari 2024.

Een aantal grote gemeenten heeft zijn hoogrisico-algoritmes inmiddels gepubliceerd in het landelijke algoritmeregister. De overgrote meerderheid volgt nog niet. Maar regelgeving is in aantocht en ook de maatschappelijke druk neemt toe.

Lees het volledige artikel op gemeente.nu.

2023

Gepubliceerd 28 november 2023

315 gemeenten publiceren nog geen algoritmes in het nationaal Algoritmeregister. Het aantal aansluitingen stijgt wel.

Lees hier verder.

 

Gepubliceerd 3 december 2023

Sekswerkers zien verhuizen naar een nieuw erotisch centrum in Amsterdam, zoals de burgemeester wil, niet zitten. ‘Van seks word je niet dronken. Van seks word je niet stoned. Van seks ga je niet poepen in een steeg. En toch zijn het alleen de sekswerkers die moeten verplaatsen.’

Lees hier het hele artikel.

Gepubliceerd 20 oktober 2023

De gemeente legt niet goed uit hoe algoritmen zijn gebruikt bij het nemen van besluiten over burgers.

In de handleiding die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld om meer grip te krijgen op algoritmen, is nog veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA), die onderzoek deed naar de handleiding die de gemeente vorig jaar opstelde om de algoritmen die de gemeente gebruikt transparanter en inzichtelijker te maken.

Lees hier het hele artikel

Gepubliceerd 21 november 2023

Het Amsterdams college informeert de gemeenteraad achteraf onvoldoende over het verloop van participatie, constateerde de Amsterdamse rekenkamer. Raadslid Juliet Broersen van Volt steekt de hand in eigen boezem en vindt dat de gemeenteraad het college hierin beter moet controleren. Ze vindt ook dat de raad eerder moet spreken over participatie: niet nadat het beleid al in kannen en kruiken is, maar bij het prille begin.

Lees hier het hele artikel

Gepubliceerd 20 oktober 2023

Amsterdam controleert niet sluitend alle voorwaarden die aan bouwers van middeldure huurwoningen zijn gesteld. De gemeente houdt vooral afspraken bij die vanaf 2017 zijn gemaakt. Bij huurwoningen die eerder zijn aanbesteed is dat minder duidelijk. Dat constateert de Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam in het rapport ‘Behoud betaalbare huurwoningen’. De Rekenkamer vindt dat er een sluitender handhavingsbeleid moet komen. Het college neemt het advies over.

Lees hier verder: klik

Gepubliceerd 20 oktober 2023

In de handleiding die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld om meer grip te krijgen op algoritmen, is nog veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA), die onderzoek deed naar de handleiding die de gemeente vorig jaar opstelde om de algoritmen die de gemeente gebruikt transparanter en inzichtelijker te maken. Amsterdam gebruikt veel algoritmen, bijvoorbeeld voor het scannen van nummerborden voor parkeercontroles of om de WOZ-waarde van woningen te berekenen.

Lees hier verder: klik

Gepubliceerd op 20 november 2023

AMSTERDAM – De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de inzameling van grof afval door de gemeente Amsterdam. Inwoners worden gevraagd om voor het onderzoek  een enquête in te vullen waarin zij kunnen laten weten wat ze van de inzameling van grof afval vinden. Het gaat bij grof afval om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel.

Lees het hele artikel op Rodi.nl: klik hier

Gepubliceerd op 22 oktober 2023

In de handleiding die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld om meer grip te krijgen op algoritmen, is nog veel ruimte voor verbetering. Zo wordt het algoritme ‘Waardering WOZ-objecten’ bestempeld als een hoog-risico-algoritme dat ter besluitvorming aan het college van de gemeente moet worden voorgelegd. Dat is niet gebeurd

Lees meer op Taxlive van Wolters Kluwer: klik

Gepubliceerd op 20 oktober 2023

Zaanstad heeft zich voor enkele miljoenen ingekocht in een warmtenet, maar sinds dat moment in 2018 is er niet genoeg progressie gemaakt. De gemeente heeft weinig grip op de ontwikkelingen van het eigen warmtenet en is te afwachtend, concludeert de Rekenkamer in een rapport.

Lees meer op NHD: klik.

 

 

 

 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231019_80248971

 

Gepubliceerd op 20 oktober 2023 

De privacy van Amsterdammers wordt bij het gebruik van algoritmen door de gemeente te weinig beschermd, zo oordeelt de Amsterdamse Rekenkamer. Daarnaast schiet de transparantie over algoritmen tekort.

Lees het hele artikel op het Parool: klik.

Gepubliceerd op 20 oktober 2023

Amsterdam controleert niet sluitend alle voorwaarden die aan bouwers van middeldure huurwoningen zijn gesteld. De gemeente houdt vooral afspraken bij die vanaf 2017 zijn gemaakt. Bij huurwoningen die eerder zijn aanbesteed is dat minder duidelijk. Dat constateert de Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam in het rapport ‘Behoud betaalbare huurwoningen’. De Rekenkamer vindt dat er een sluitender handhavingsbeleid moet komen. Het college neemt het advies over.

Lees het hele artikel op NUL20: klik.

Gepubliceerd op 18 september 2023

De kolenterminals van Rietlanden in de Amsterdamse haven worden verkocht. Onder de vleugels van koper Rhenus lonkt een nieuwe toekomst als overslagterminal voor andere ladingstromen dan steenkool, precies zoals de haven wil voor 2030.

Lees het hele artikel op Parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 12 juli 2023 

De Rekenkamer Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de preventieve jeugdhulp die Stichting OKT namens de gemeente Amsterdam biedt. De uitvoering is kwetsbaar, maar de gemeente heeft dat mogelijk onvoldoende door. De gemeente weet niet wat zij bereikt met de uitvoering van de preventieve opdracht door Stichting OKT. En dus ook niet of het lukt om (het erger worden van) problemen bij jeugdigen en ouders te voorkomen. Toch is de gemeente van plan om de preventieve opdracht van Stichting OKT vanaf 2027 te verzwaren.

Lees het hele artikel op JeugdplatformAmsterdam.nl: klik.

Gepubliceerd op 2 juni 2023

Het valt de Rekenkamer Zaanstad op dat raadsleden minder schriftelijke vragen stellen. En dat geldt niet alleen voor Zaanse raadsleden.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl: klik.

Gepubliceerd op: 17 mei 2023

Het college van Amsterdam informeert de gemeenteraad onvoldoende over de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamer.

Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl: klik.

Gepubliceerd op 16 mei 2023

De gemeente Amsterdam wil dat aan het einde van dit jaar 80 procent van de Woo-verzoeken (Wet open overheid) binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Dat laat burgemeester Halsema aan de gemeenteraad weten. Het college worstelt met het op tijd afhandelen van deze verzoeken, maar wil hierin stappen vooruit zetten.

Lees meer op ad.nl: klik.

Gepubliceerd op 16 mei 2023

De gemeente Amsterdam wil dat aan het einde van dit jaar 80 procent van de Woo-verzoeken (Wet open overheid) binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Dat laat burgemeester Halsema aan de gemeenteraad weten. Het college worstelt met het op tijd afhandelen van deze verzoeken, maar wil hierin stappen vooruit zetten.

Lees meer op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 30 april 2023

Amsterdam lijkt hoog spel te gaan spelen om de groei naar een miljoen inwoners bij te benen. Er wachten onzekere tijden, toch koerst het college af op grote investeringen.

Lees meer op parool.nl: klik

Uitgezonden op 29 maart 2023

Is de Amsterdamse binnenstad nog te redden? Zijn de groepen Britten, Italianen en Fransen tegen te houden met een online campagne? En waar komt het modern erotisch centrum – dat sekstoerisme de kop in moet drukken? Genoeg ambities – maar zijn ze haalbaar… Bert Nap over ‘Stay away’.

In deze radio-uitzending wordt ons rapport Project 1012 aangehaald.

Luister het fragment (vanaf 10.06) op nporadio1.nl: klik.

Gepubliceerd op 21 maart 2023

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) wil dat in de Wet toekomst accountancysector wordt opgenomen dat toezicht op gemeenteaccountants voortaan via een centraal orgaan als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat.

Lees meer op cmweb.nl: klik.

Gepubliceerd op 20 maart 2023

De Nederlandse rekenkamers pleiten in een brief aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor centraal toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten, in plaats van door de gemeentelijke rekenkamers.

Lees meer op accountant.nl: klik.

Gepubliceerd op 20 maart 2023

Als het aan de gemeentelijke rekenkamers ligt, wordt het toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten voortaan uitgevoerd door een centrale toezichthouder zoals de AFM. Ze pleiten daarvoor in een brief aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Lees meer op accountancyvanmorgen.nl: klik.

Gepubliceerd op 18 maart 2023

Deze zomer verwacht de rekenkamer van Amsterdam een opzet op papier te hebben voor een onderzoek naar afval en reiniging in de hoofdstad.

Amsterdam wil in 2050 een afvalvrije stad zijn met schone straten en pleinen. Een stad waar bewoners en ondernemers minder afval produceren. Vooralsnog stijgt de hoeveelheid huishoudelijk afval en zwerfafval in de stad, net als het aantal overlastmeldingen over afval. En er zijn zorgen over het functioneren van de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling. Verschillende raadsfracties droegen de daarom ‘afval en reiniging’ bij de rekenkamer aan als onderwerp waar zij zich zorgen over maken. Dat schrijft de rekenkamer in een brief aan de gemeenteraad.

Lees meer op afvalonline.nl (inloggen/registratie is vereist): klik.

Bedrijven die veel energie gebruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is de energiebeparingsplicht. In Zaanstad moet de gemeente controleren dat bedrijven de energiebesparende maatregelen ook echt nemen. De gemeente heeft deze controlerende taak uitbesteed aan de omgevingsdienst.

Lees meer op klimaatweb.nl: klik.

Gepubliceerd op 8 maart 2023

In aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen opent woensdag een meldpunt voor kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daar kunnen ze terecht voor negatieve (en positieve) ervaringen met stembureaus. Hoe is dit bij stembureaus in Amsterdam geregeld?

Lees meer op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 8 maart 2023

Bedrijven in Zaanstad doen te weinig om energie te besparen. De omgevingsdienst moet daarop toezien, maar doet dat onvoldoende.

Lees meer op noordhollandsdagblad.nl: klik.

Gepubliceerd op 7 maart 2023

Zaanstad heeft het toezicht op de uitvoering van verplichte energiebesparende maatregelen door bedrijven laten versloffen. Het is de omgevingsdienst die deze taak uitvoert, maar de gemeente is verantwoordelijk en die heeft zich er verder niet mee bemoeid. De Rekenkamer mist daardoor informatie.

Lees meer op deorkaan.nl: klik.

Gepubliceerd op 7 maart 2023

De Rekenkamer Metropool Amsterdam is negatief over de manier waarop Zaanstad bedrijven controleert die veel energie gebruiken. Omdat de gemeente tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal wil zijn en een groot deel van de CO2-uitstoot van bedrijven komt, moeten die bedrijven minder energie gaan gebruiken.

Bedrijven die veel energie gebruiken zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Zaanstad moet erop toezien dat dit gebeurt en laat dat doen door de Omgevingsdienst. De Rekenkamer constateert “dat de uitvoering en de informatie daarover nog niet op orde zijn.”

Lees meer op deorkaan.nl: klik.

2022

Gepubliceerd op 14 december 2022

De biomassacentrale in Zaandam gaat zijn derde winter in maar is en blijft omstreden. Volgens eigenaar Bioforte is het de schoonste centrale in het land, anderen zien het als een van de grote vervuilers van de stad.

Lees meer op noordhollandsdagblad.nl: klik.

Gepubliceerd op 24 november 2022

Participatie in Amsterdam wordt soms afgehouden, het doel van participatie is zelden duidelijk en de verplichte ‘participatieparagraaf’ in voordrachten van het college werkt niet naar behoren. Dat concludeert de Amsterdamse Rekenkamer in een stevig rapport waarin het participatiebeleid van de gemeente onder de loep wordt genomen. “Het is verontrustend dat zelden duidelijk wordt met welk doel participatie is ingezet en wat de betrokkenheid van Amsterdammers is geweest.”

Lees meer op at5.nl: klik.

Gepubliceerd op 24 november 2022

Ambtenaren leggen zelden uit waarom Amsterdammers niet betrokken worden bij gemeenteplannen, opvallend vaak worden organisaties in plaats van inwoners gevraagd te participeren, en er wordt niet genoeg gestuurd op verantwoording.

Lees meer op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 12 november 2022

Een stripclub, een sekstheater, cafés en ruim honderd werkplekken voor sekswerkers. Het nieuwe erotisch centrum dat buiten het stadshart moet komen zal, zo hoopt burgemeester Halsema, een belangrijke bijdrage leveren om de overlast op de Wallen tegen te gaan. Met Project 1012 en het ‘gemeentebordeel’ My Red Light probeerde het stadsbestuur al eerder het wallengebied op te schonen. Maar wordt er wel genoeg gedaan met de lessen die zijn getrokken uit die eerdere pogingen?

Lees meer op at5.nl: klik.

Gepubliceerd op 10 november 2022

De politiek en het bestuur gaan het hebben over de openbaarheid van gemeentelijke stukken. Die verdwijnen meer dan eens om onduidelijke redenen in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem, en onder andere Zaanstad.nieuws maakt zich daar dan druk om. Want hoe verhoudt zich dat met de transparatie die met de mond wordt beleden?

Lees meer op zaanstad.nieuws.nl: klik.

Gepubliceerd op 28 oktober 2022

De begroting voor de komende jaren bestaat vooral uit het voortzetten van wat nu al gebeurt. Er gebeurt weinig nieuws en dat is niet voor elke partij genoeg. Zij komen met extra ideeën waar de raad in de komende weken over besluit.

Lees meer op noordhollandsdagblad.nl: klik.

Gepubliceerd op 27 oktober 2022

Het afhandelen van informatieverzoeken is een hoofdpijndossier bij de gemeente Amsterdam. Uit vragen van Het Parool blijkt dat de gemeente voor bijna zestigduizend euro aan dwangsommen heeft gekregen voor het te laat besluiten bij informatieverzoeken.

Lees meer op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

De ontwikkeling van het Zaanse warmtenet staat al een tijd stil en heeft daardoor zijn eerste deuk opgelopen. Woningcorporatie ZVH gaat voor de nieuwbouw van het plan Jonker Juffer in de slachthuisbuurt op zoek naar een andere warmtebron.

Lees meer op noordhollandsdagblad.nl: klik.

Gepubliceerd op 25 oktober 2022

De begroting 2023 – 2026 van Zaanstad heeft de Rekenkamer van de Metropool Amsterdam ertoe gebracht om een aantal aandachtspunten en vraagpunten onder de aandacht van de raad te brengen. Op één staat het verwachte begrotingstekort in 2026, maar ook voor de groei van de stad en andere financiële kwesties wordt oplettendheid gevraagd.

Lees meer op zaanstad.nieuws.nl: klik.

Gepubliceerd op 24 oktober 2022

Als we snel naar een lager energieverbruik willen, moeten we niet op energielabels letten maar op het werkelijke verbruik volgens de gas- en elektrameter, zegt Maarten Feilzer. ‘Maatregelen leiden niet altijd tot labelverbetering, maar kunnen wel veel energie, CO2-uitstoot en geld besparen.’

Lees het hele opiniestuk op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

Energiebedrijven met warmtenetten zijn woedend over de kabinetsplannen om die netten verplicht in overheidshanden te brengen. Onder meer in Amstelveen worden uitbreidingsplannen voor warmtenetten stilgelegd, terwijl die een sleutelrol spelen bij het voornemen om woningen van het aardgas af te halen.

Lees meer op parool.nl: klik.

Gepubliceerd op 8 september 2022

De Rekenkamer gaat onderzoeken of in Zaanstad voldoende toezicht is op de verplichting van een aantal bedrijven om het energieverbruik te verminderen. In Zaanstad wordt ongeveer de helft van de CO2-uitstoot veroorzaakt door de industrie.

Lees meer op zaanstad.nieuws.nl: klik.

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

De Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam gaat onderzoeken of de gemeente voldoende grip heeft op het in 2019 opgerichte Warmtenetwerk Zaanstad. Dat moet helpen om meer huishoudens en bedrijven van het aardgas af te krijgen.

Lees meer op zaanstad.nieuws.nl: klik.

Gepubliceerd op 2 augustus 2022

De Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam onderzoekt samen met het onderzoeksbureau PBLQ welke ondersteuning de Zaanse gemeenteraad krijgt en hoeveel geld hieraan uitgegeven wordt. Aan het onderzoek doen in totaal 70 overheden mee, waardoor de resultaten van Zaanstad vergeleken kunnen worden met die van andere gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal.

Lees meer op zaanstad.nieuws.nl: klik.

Gepubliceerd op 24 juni 2022

De gemeente Amsterdam wil af van de ‘zuiptoeristen’ op de Wallen, en heeft het plan opgevat een erotisch centrum te bouwen. Maar de sekswerkers zitten daar niet op te wachten.

Lees meer op trouw.nl: klik.