Medewerkers

Jan de Ridder

Bestuurder/directeur van de rekenkamer sinds 2010. Daarvoor werkte hij in onderzoek en onderwijs aan de UvA. Kennis van het politieke proces deed hij op als gemeenteraadlid van Haarlem. Zijn uitdaging is het versterken van de controlefunctie van de raad.

Jan de Ridder

Jan de Ridder (Kort CV en nevenfuncties) heeft, voordat hij overstapte naar de Rekenkamer Metropool Amsterdam aan de universiteit gewerkt.

Wat boeit hem in rekenkameronderzoek?
De grote diversiteit in onderwerpen maakt het werk inspirerend. Het varieert van armoedebestrijding tot leegstand van kantoren en van riolering tot welzijnswerk.

Wat drijft hem in zijn functie?
Het is een uitdaging om een gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende taak. Er gebeurt veel in een gemeente. Hoe kan een gemeenteraad daar grip op houden? Hoe kan een gemeenteraad vaststellen of het geld dat wordt uitgegeven wel of niet doelmatig is besteed?

Ondersteuning
De ondersteuning wordt gevormd door Léonie Klaver, Ria de Gier, Rosalie Joosten, Robin van de Maat en Ilmer Rozendaal.

020-30 36 300
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Onderzoekers

Evert Visser

Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer. Daarvoor werkte hij bij een gespecialiseerd accountantskantoor, gericht op controle en advies in de publieke sector. Zijn uitdaging is een bijdrage te leveren aan het beter laten functioneren van de gemeente.

Evert Visser

senior onderzoeker
Carlos Neves Cordeiro

Sinds 2009 werkzaam bij de Rekenkamer. Werkte daarvoor als forensisch accountant bij verschillende accountants- en onderzoekskantoren. Ziet het als een uitdaging om antwoord te geven op de vraag: Waarom en hoe kan het beter?

Carlos Neves Cordeiro

senior onderzoeker
Annemarieke van der Veer

Onderzoeker bij de rekenkamer sinds 2016. Zij wil de grip op het functioneren van de gemeente helpen vergroten met scherpe inzichten en heldere data. Is tevens werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht.

Annemarieke van der Veer

onderzoeker
Loes van Rooijen

Werkt sinds 2017 bij de rekenkamer. Heeft voorheen gewerkt voor een advies bureau waar zij beleidsevaluaties heeft uitgevoerd voor ministeries, provincies en waterschappen. Daarnaast heeft zij rekenkamer onderzoek gedaan in opdracht van diverse rekenkamercommissies.

Loes van Rooijen

onderzoeker
Meike Jansen

Sinds 2020 werkzaam bij de rekenkamer. Ze heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, gevolgd door een onderzoeks- en een beleidsmaster aan de UU. Bij de rekenkamer komen onderzoek en beleid samen en wil zij bijdragen aan de effectiviteit van het beleid van de gemeente Amsterdam.

Meike Jansen

junior onderzoeker
Marien van Grondelle

Afgestudeerd sociaal geograaf, en sinds 2015 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij ziet het als een uitdaging om op een kritische maar constructieve wijze bij te dragen aan een betere toekomst van de stad Amsterdam.

Marien van Grondelle

onderzoeker
Carolien de Blok

Werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij de RMA. Ze was daarvoor werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, het NIVEL en de Universiteit van Tilburg en deed (promotie)onderzoek naar ketens in de zorg en strafrecht. Ze wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.

Carolien de Blok

onderzoeker
Tessa Gulpers

Sinds 2019 werkzaam bij de rekenkamer. Ze heeft een achtergrond in de Sociale Geografie en Planologie en heeft de onderzoeksmaster Urban Studies afgerond aan de UvA. Ze heeft daarnaast haar eerstegraads lesbevoegdheid gehaald op de UU en werkt tevens als docent voor leerlingen met een chronische beperking.

Tessa Gulpers

junior onderzoeker
Tello Heldring

Tello Heldring is van huis uit politicoloog en sinds begin 2018 werkzaam bij de rekenkamer. Als geboren Amsterdammer heeft hij hart voor zijn stad, deze liefde drijft hem om bij de rekenkamer zijn uiterste best te doen kwalitatief hoogstaand onderzoek te leveren.

Tello Heldring

junior onderzoeker
Rosalie Joosten

Werkt sinds 2016 bij de Rekenkamer. Na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen deed ze de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen aan de UvA. Als ambtelijk secretaris ondersteunt zij de directeur en onderzoekers en bewaakt het interne reilen en zeilen van de rekenkamer.

Rosalie Joosten

junior onderzoeker / ambtelijk secretaris
Ernst van der Poel

Na de bachelor Scheikunde en de master Milieuwetenschappen een tijd als zzp’er gewerkt. Werkt sinds 2020 bij de rekenkamer, omdat hij met gedegen onderzoek zijn steentje wil bijdragen aan de stad Amsterdam.

Ernst van der Poel

junior onderzoeker
Arjan Kok

Registeraccountant en bestuursrecht jurist. Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer als senior onderzoeker. Daarvoor werkte hij als controlerend accountant en adviseur in de publieke sector bij Deloitte.

Arjan Kok

senior onderzoeker
Jurriaan Kooij

Werkt sinds 2009 bij de rekenkamer als onderzoeker. Daarvoor werkzaam geweest in de accountancy bij zowel de gemeente als de private sector.

Jurriaan Kooij

senior onderzoeker
Erik Oppenhuis

Sinds 2004 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij is politicoloog en gepromoveerd. Hiervoor was hij werkzaam in het beleidsonderzoek.

Erik Oppenhuis

senior onderzoeker
Danielle van der Wiel

Onderzoeker van de rekenkamer sinds 2006. Ze werkte daarvoor bij de provincie Noord-Holland en studeerde bedrijfskunde. Ze vindt het een uitdaging om snel een nieuw onderzoeksonderwerp in de vingers te krijgen en draagt graag bij aan het verbeteren van het openbaar bestuur.

Danielle van der Wiel

onderzoeker
Caroline van Zon

Onderzoeker bij de Rekenkamer sinds 2012. Na de bachelors Geschiedenis en Bestuurskunde en de master Bestuur en Beleid meegewerkt aan onderzoeken van Benchmarken Benchlearning Rijk en het NSCR. Zij wil graag bijdragen aan het verbeteren van het lokale bestuur.

Caroline van Zon

onderzoeker