Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Medewerkers

Jan de Ridder

Bestuurder/directeur van de rekenkamer sinds 2010. Daarvoor werkte hij in onderzoek en onderwijs aan de UvA. Kennis van het politieke proces deed hij op als gemeenteraadlid van Haarlem. Zijn uitdaging is het versterken van de controlefunctie van de raad.

Jan de Ridder

Jan de Ridder (Kort CV en nevenfuncties) heeft, voordat hij overstapte naar de Rekenkamer Metropool Amsterdam aan de universiteit gewerkt.

Wat boeit hem in rekenkameronderzoek?
De grote diversiteit in onderwerpen maakt het werk inspirerend. Het varieert van armoedebestrijding tot leegstand van kantoren en van riolering tot welzijnswerk.

Wat drijft hem in zijn functie?
Het is een uitdaging om een gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende taak. Er gebeurt veel in een gemeente. Hoe kan een gemeenteraad daar grip op houden? Hoe kan een gemeenteraad vaststellen of het geld dat wordt uitgegeven wel of niet doelmatig is besteed?

Secretaresse: Y. Huizinga.
Yvonne Huizinga heeft eerder gewerkt op een financiële administratie en via een uitzendbureau in allerlei andere administratieve functies.

020 25 47808
info@rekenkamer.amsterdam.nl

Onderzoekers

Evert Visser

Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer. Daarvoor werkte hij bij een gespecialiseerd accountantskantoor, gericht op controle en advies in de publieke sector. Zijn uitdaging is een bijdrage te leveren aan het beter laten functioneren van de gemeente.

Evert Visser

coördinatie onderzoek Amsterdam Centrale Stad
John van Leuken

Werkt sinds 2006 bij de rekenkamer. Heeft veel ervaring in beleidsonderzoek voor ministeries, provincies en gemeenten. Is speciaal verantwoordelijk voor het onderzoek voor de stadsdelen. Combineert een sociale blik met kennis van financiën.

John van Leuken

coördinatie onderzoek Amsterdam Stadsdelen
Carlos Neves Cordeiro

Sinds 2009 werkzaam bij de Rekenkamer. Werkte daarvoor als forensisch accountant bij verschillende accountants- en onderzoekskantoren. Ziet het als een uitdaging om antwoord te geven op de vraag: Waarom en hoe kan het beter?

Carlos Neves Cordeiro

coördinatie onderzoek Zaanstad
Robin van de Maat

In 2015 gestart bij de Rekenkamer. Werkte voorheen bij een adviesbureau gericht op de publieke sector. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is bezig met psychologie. Zet zich in voor kwalitatief goed onderzoek dat bijdraagt aan een verbetering van het lokale bestuur.

Robin van de Maat

Carolien de Blok

Werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij de RMA. Ze was daarvoor werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, het NIVEL en de Universiteit van Tilburg en deed (promotie)onderzoek naar ketens in de zorg en strafrecht. Ze wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.

Carolien de Blok

IJsbrand Wildeman

Sinds 2018 werkzaam als onderzoeker bij de rekenkamer. Afgestudeerd in de sociale wetenschappen met een specialisatie in politieke communicatie. Heeft voorheen als onderzoeker en beleidsmedewerker gewerkt in het onderwijsveld. Middels rekenkameronderzoek wil hij meewerken aan een betere stad.

IJsbrand Wildeman

Marien van Grondelle

Afgestudeerd sociaal geograaf, en sinds 2015 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij ziet het als een uitdaging om op een kritische maar constructieve wijze bij te dragen aan een betere toekomst van de stad Amsterdam.

Marien van Grondelle

Tello Heldring

Tello Heldring is van huis uit politicoloog en sinds begin 2018 werkzaam bij de rekenkamer. Als geboren Amsterdammer heeft hij hart voor zijn stad, deze liefde drijft hem om bij de rekenkamer zijn uiterste best te doen kwalitatief hoogstaand onderzoek te leveren.

Tello Heldring

Rosalie Joosten

Werkt sinds 2016 bij de Rekenkamer. Na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen deed ze de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen aan de UvA. Als ambtelijk secretaris ondersteunt zij de directeur en onderzoekers en bewaakt het interne reilen en zeilen van de rekenkamer.

Rosalie Joosten

Myrte Leenheer

Is sinds 2015 werkzaam bij de rekenkamer als onderzoeker. Afgestudeerd bestuurskundige aan de Hogeschool van Amsterdam en bezig met een master Bestuurskunde aan de VU. Wil graag bijdragen aan een nog mooier Amsterdam door het verbeteren van het lokale bestuur.

Myrte Leenheer

Annemarieke van der Veer

Onderzoeker bij de rekenkamer sinds 2016. Zij wil de grip op het functioneren van de gemeente helpen vergroten met scherpe inzichten en heldere data. Is tevens werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht.

Annemarieke van der Veer

Loes van Rooijen

Werkt sinds 2017 bij de rekenkamer. Heeft voorheen gewerkt voor een advies bureau waar zij beleidsevaluaties heeft uitgevoerd voor ministeries, provincies en waterschappen. Daarnaast heeft zij rekenkamer onderzoek gedaan in opdracht van diverse rekenkamercommissies.

Loes van Rooijen

Arjan Kok

Registeraccountant en bestuursrecht jurist. Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer als senior onderzoeker. Daarvoor werkte hij als controlerend accountant en adviseur in de publieke sector bij Deloitte.

Arjan Kok

Jurriaan Kooij

Werkt sinds 2009 bij de rekenkamer als onderzoeker. Daarvoor werkzaam geweest in de accountancy bij zowel de gemeente als de private sector.

Jurriaan Kooij

Erik Oppenhuis

Sinds 2004 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij is politicoloog en gepromoveerd. Hiervoor was hij werkzaam in het beleidsonderzoek.

Erik Oppenhuis

Danielle van der Wiel

Onderzoeker van de rekenkamer sinds 2006. Ze werkte daarvoor bij de provincie Noord-Holland en studeerde bedrijfskunde. Ze vindt het een uitdaging om snel een nieuw onderzoeksonderwerp in de vingers te krijgen en draagt graag bij aan het verbeteren van het openbaar bestuur.

Danielle van der Wiel

Caroline van Zon

Onderzoeker bij de Rekenkamer sinds 2012. Na de bachelors Geschiedenis en Bestuurskunde en de master Bestuur en Beleid meegewerkt aan onderzoeken van Benchmarken Benchlearning Rijk en het NSCR. Zij wil graag bijdragen aan het verbeteren van het lokale bestuur.

Caroline van Zon