Bestuurder / directeur

Jan de Ridder

Bestuurder/directeur van de rekenkamer sinds 2010. Daarvoor werkte hij in onderzoek en onderwijs aan de UvA. Kennis van het politieke proces deed hij op als gemeenteraadlid van Haarlem. Zijn uitdaging is het versterken van de controlefunctie van de raad.

Jan de Ridder

020 - 25 47812 E-mail

Jan de Ridder (Kort CV en nevenfuncties) heeft, voordat hij overstapte naar de Rekenkamer Metropool Amsterdam aan de universiteit gewerkt.

Wat boeit hem in rekenkameronderzoek?
De grote diversiteit in onderwerpen maakt het werk inspirerend. Het varieert van armoedebestrijding tot leegstand van kantoren en van riolering tot welzijnswerk.

Wat drijft hem in zijn functie?
Het is een uitdaging om een gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende taak. Er gebeurt veel in een gemeente. Hoe kan een gemeente-raad daar grip op houden? Hoe kan een gemeenteraad vaststellen of het geld dat wordt uitgegeven wel of niet doelmatig is besteed?

Bureau Rekenkamer Metropool Amsterdam

020 25 47808
info@rekenkamer.amsterdam.nl

Bureaumanager: drs. F. Bongaerts
Floris Bongaerts heeft bedrijfskunde gestudeerd en eerder bij diverse organisaties gewerkt als facilitair manager/adviseur.

Secretaresse: Y. Huizinga.
Yvonne Huizinga heeft eerder gewerkt op een financiële administratie en via een uitzendbureau in allerlei andere administratieve functies.

Onderzoekers

Evert Visser

Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer. Daarvoor werkte hij bij een gespecialiseerd accountantskantoor, gericht op controle en advies in de publieke sector. Zijn uitdaging is een bijdrage te leveren aan het beter laten functioneren van de gemeente.

John van Leuken

Werkt sinds 2006 bij de rekenkamer. Heeft veel ervaring in beleidsonderzoek voor ministeries, provincies en gemeenten. Is speciaal verantwoordelijk voor het onderzoek voor de stadsdelen. Combineert een sociale blik met kennis van financiën.

Carlos Neves Cordeiro

Sinds 2009 werkzaam bij de Rekenkamer. Werkte daarvoor als forensisch accountant bij verschillende accountants- en onderzoekskantoren. Ziet het als een uitdaging om antwoord te geven op de vraag: Waarom en hoe kan het beter?

Annemarieke van der Veer

Annemarieke van der Veer

Onderzoeken van Annemarieke van der Veer
020 - 25 47860 E-mail
Rosalie Joosten

Werkt sinds 2016 bij de Rekenkamer. Na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen deed ze de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen aan de UvA. Als ambtelijk secretaris ondersteunt zij de directeur en onderzoekers en bewaakt het interne reilen en zeilen van de rekenkamer.

Rosalie Joosten

ambtelijk secretaris
Onderzoeken van Rosalie Joosten
020 - 25 47892 E-mail
Myrte Leenheer

Is sinds 2015 werkzaam bij de rekenkamer als onderzoeker. Afgestudeerd bestuurskundige aan de Hogeschool van Amsterdam en bezig met een master Bestuurskunde aan de VU. Wil graag bijdragen aan een nog mooier Amsterdam door het verbeteren van het lokale bestuur.

Robin van de Maat

In 2015 gestart bij de Rekenkamer. Werkte voorheen bij een adviesbureau gericht op de publieke sector. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is bezig met psychologie. Zet zich in voor kwalitatief goed onderzoek dat bijdraagt aan een verbetering van het lokale bestuur.

Loes van Rooijen

Werkt sinds 2017 bij de rekenkamer. Heeft voorheen gewerkt voor een advies bureau waar zij beleidsevaluaties heeft uitgevoerd voor ministeries, provincies en waterschappen. Daarnaast heeft zij rekenkamer onderzoek gedaan in opdracht van diverse rekenkamercommissies.

Sinds 2015 onderzoeker bij de rekenkamer. Daarvoor heeft ze een bachelor in Economie & Bedrijfseconomie en de master Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Zij wil graag bijdragen aan een beter Amsterdam.

Carolien de Blok

Werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij de RMA. Ze was daarvoor werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, het NIVEL en de Universiteit van Tilburg en deed (promotie)onderzoek naar ketens in de zorg en strafrecht. Ze wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.

Carolien de Blok

Onderzoeken van Carolien de Blok
020 - 25 47874 E-mail
Bruno Emans

Werkt sinds 2017 bij de Rekenkamer. Als all-round onderzoeker, ontwikkelaar en adviseur, met name op het gebied van onderwijs, draagt hij graag bij aan het mooier en beter maken van Amsterdam.

Bruno Emans

020 - 25 47836 E-mail
Marien van Grondelle

Afgestudeerd sociaal geograaf, en sinds 2015 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij ziet het als een uitdaging om op een kritische maar constructieve wijze bij te dragen aan een betere toekomst van de stad Amsterdam.

Marcella van Doorn

Afgestudeerd politicoloog, sinds 2004 werkzaam als onderzoeker bij de rekenkamer. Veel werkervaring op het snijvlak van onderzoek en beleid, ondermeer bij de gemeente en bij het Ministerie van SZW. Wil graag de gemeente een spiegel voorhouden en zo bijdragen aan een beter Amsterdam.

Danielle van der Wiel

Onderzoeker van de rekenkamer sinds 2006. Ze werkte daarvoor bij de provincie Noord-Holland en studeerde bedrijfskunde. Ze vindt het een uitdaging om snel een nieuw onderzoeksonderwerp in de vingers te krijgen en draagt graag bij aan het verbeteren van het openbaar bestuur.

Caroline van Zon

Onderzoeker bij de Rekenkamer sinds 2012. Na de bachelors Geschiedenis en Bestuurskunde en de master Bestuur en Beleid meegewerkt aan onderzoeken van Benchmarken Benchlearning Rijk en het NSCR. Zij wil graag bijdragen aan het verbeteren van het lokale bestuur.