Medewerkers

Annelies Daalder

Annelies Daalder

Vanaf 1 maart 2022 is Annelies Daalder de directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam. Tot 1 maart was zij werkzaam bij het WODC en daarvoor onder andere bij Motivaction en de Universiteit van Amsterdam. Bekijk Annelies’ uitgebreidere cv op LinkedIn.

Werken in een onderzoeksomgeving is de rode draad in haar loopbaan. Met de rekenkamer wil zij bijdragen aan de versterking van de lokale democratie.

Ondersteuning
De ondersteuning wordt gevormd door Léonie Klaver (staffunctionaris), Martine van Strien (interim-staffunctionaris) en Fatima Ait Adou.

020-30 36 300
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Medewerkers

Léonie Klaver

Sinds 2018 werkzaam bij de rekenkamer. Heeft de bachelor Taal- en cultuurstudies en master Tekst en communicatie afgerond. Als staffunctionaris ondersteunt zij de directeur en onderzoekers van de rekenkamer onder andere met het redigeren van rapporten.

Léonie Klaver

staffunctionaris
Rinske Bijl

Rinske werkt sinds februari 2024 als onderzoeker bij de Rekenkamer. Daarvoor werkte ze als (onderzoeks)journalist en eindredacteur voor verschillende media en kenniscentra. Ze studeerde politicologie met als afstudeerrichting genderstudies.

Rinske Bijl

onderzoeker
Wouter Schakel

Onderzoeker bij de rekenkamer sinds juli 2023. Hiervoor was Wouter postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar o.a. sociaaleconomische ongelijkheid en politieke vertegenwoordiging.

Wouter Schakel

onderzoeker
Tessa Gulpers

Sinds 2019 werkzaam bij de rekenkamer. Ze heeft een achtergrond in de Sociale Geografie en Planologie en heeft de onderzoeksmaster Urban Studies afgerond aan de UvA. Ze heeft daarnaast haar eerstegraads lesbevoegdheid gehaald op de UU en werkt tevens als docent voor leerlingen met een chronische beperking.

Tessa Gulpers

onderzoeker
Tello Heldring

Tello is politicoloog en internal auditor. Hij is sinds 2018 werkzaam bij de rekenkamer.

Tello Heldring

onderzoeker
Martine van Strien

Martine van Strien

interim-staffunctionaris
Meike Jansen

Sinds 2020 werkzaam bij de rekenkamer. Ze heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, gevolgd door een onderzoeks- en een beleidsmaster aan de UU. Bij de rekenkamer komen onderzoek en beleid samen en wil zij bijdragen aan de effectiviteit van het beleid van de gemeente Amsterdam.

Meike Jansen

onderzoeker
Judith van Dijk

Judith werkt sinds januari 2022 bij de RMA. Ze werkte daarvoor als adviseur bij Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam en Waternet, en deed promotieonderzoek naar water en milieu in besluitvorming. Ze doet graag gedegen en maatschappelijk relevant onderzoek.

Judith van Dijk

onderzoeker
Carolien de Blok

Werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij de RMA. Ze was daarvoor werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, het NIVEL en de Universiteit van Tilburg en deed (promotie)onderzoek naar ketens in de zorg en strafrecht. Ze wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.

Carolien de Blok

senior onderzoeker
Fatima Ait Adou

Werkt sinds 1 januari 2024 als managementondersteuner bij de rekenkamer. Werkte daarvoor als terugvorderingsmedewerker op de afdeling WPI van de gemeente Amsterdam.

Fatima Ait Adou

managementondersteuner
Jane Caffé

Sinds september 2022 senior onderzoeker bij de RMA. Werkte daarvoor als bestuursadviseur risicomanagement en senior auditor. Draagt graag bij aan effectief beleid en transparant lokaal bestuur.

Jane Caffé

senior onderzoeker
Loes van Rooijen

Loes werkt bij de RMA sinds 2017. Eerder werkte ze bij de provincie NH en als consultant bij een adviesbureau. Loes wil graag bijdragen aan een goede samenwerking en effectief bestuur in Amsterdam en Zaanstad.

Loes van Rooijen

onderzoeker
Nynke Poortinga

Sinds maart 2024 werkzaam bij de rekenkamer. Daarvoor werkte Nynke als kwalitatief onderzoeker bij een adviesbureau, gespecialiseerd in stakeholdersrelaties, en als beleidsadviseur voor de gemeente Amsterdam. Studeerde journalistiek en politicologie.

Nynke Poortinga

onderzoeker
Robin van de Maat

In 2015 gestart bij de Rekenkamer. Werkte voorheen bij een adviesbureau gericht op de publieke sector. Hij heeft bedrijfseconomie, filosofie en psychologie gestudeerd. Zet zich in voor kwalitatief goed onderzoek dat bijdraagt aan een verbetering van het lokale bestuur.

Robin van de Maat

onderzoeker
Bram Faber

Werkt sinds februari 2023 bij de rekenkamer als onderzoeker. Hiervoor werkte Bram bij de VU Amsterdam. Eerder deed hij onder meer (promotie)onderzoek naar digitalisering bij Nederlandse gemeentes.

Bram Faber

onderzoeker
Rosalie Joosten

Werkt sinds 2016 bij de Rekenkamer. Na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen deed ze de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen aan de UvA. Wil met constructief kritisch onderzoek bijdragen aan goed lokaal bestuur.

Rosalie Joosten

onderzoeker
Arjan Kok

Registeraccountant en bestuursrecht jurist. Werkt sinds 2004 bij de rekenkamer als senior onderzoeker. Daarvoor werkte hij als controlerend accountant en adviseur in de publieke sector bij Deloitte.

Arjan Kok

senior onderzoeker
Jurriaan Kooij

Werkt sinds 2009 bij de rekenkamer als onderzoeker. Daarvoor werkzaam geweest in de accountancy bij zowel de gemeente als de private sector.

Jurriaan Kooij

senior onderzoeker
Erik Oppenhuis

Sinds 2004 onderzoeker bij de rekenkamer. Hij is politicoloog en gepromoveerd. Hiervoor was hij werkzaam in het beleidsonderzoek.

Erik Oppenhuis

senior onderzoeker
Caroline van Zon

Onderzoeker bij de rekenkamer sinds 2012. Zij heeft geschiedenis en bestuurskunde gestudeerd. Wil graag bijdragen aan het verbeteren van het lokale bestuur.

Caroline van Zon

onderzoeker