Toegang tot voorzieningen in de sociale basis

Laatste update: 10 januari 2024

In dit onderzoek kijken we naar de toegankelijkheid van voorzieningen in de sociale basis. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn buurtkamers, huizen van de wijk, jongerencentra en speeltuingebouwen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er voorzieningen in de sociale basis zijn en dat ze toegankelijk zijn voor iedereen die dat wil of nodig heeft. Deze voorzieningen passen bij de ambitie van de gemeente om een complete en inclusieve stad te zijn. Dit betekent onder andere dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft.

In dit onderzoek kijken we naar buurtkamers en Huizen van de Wijk. We onderzoeken hoe toegankelijk deze zijn en of de gemeente weet hoe het staat met de toegankelijkheid. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor kwetsbare bewoners. Ook onderzoeken we wat de gemeente allemaal doet om buurtkamers en Huizen van de Wijk toegankelijk te laten zijn voor alle Amsterdammers en hoe effectief dat is. In dit onderzoek vatten we ’toegankelijk’ op in de brede zin van het woord. We kijken naar de aanwezigheid, nabijheid, bekendheid, betaalbaarheid, fysieke en sociale toegankelijkheid van buurthuizen.

Afhankelijk van de tijd en capaciteit die we nodig hebben om de toegankelijkheid van buurtkamers en Huizen van de Wijk te onderzoeken, kunnen we onze focus in de loop van het onderzoek eventueel uitbreiden naar andere voorzieningen in de sociale basis.

Status

Op 25 september 2023 kondigden we de voorbereiding van het onderzoek Maatschappelijke voorzieningen in een groeiende stad aan. Op 10 januari 2024 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek, gericht op de toegankelijkheid van voorzieningen in de sociale basis. We verwachten het onderzoek eind 2024 af te ronden.

 

Tijdlijn

10 januari 2024

Onderzoeksopzet